Czytasz: Umowa na przebudowę ul. Katowickiej podpisana!

Umowa na przebudowę ul. Katowickiej podpisana!

Na ten moment z niecierpliwością czekali mieszkańcy Bytomia.

Ulica Katowicka doczeka się przebudowy. Remont obejmie jezdnię, torowisko i chodniki. Tramwaje Śląskie wraz z gminą Bytom wybrały wykonawcę tego przedsięwzięcia - jest nim konsorcjum firm NDI BALZOLA. Koszt przebudowy wynosi prawie 20 mln zł, z czego 63 procent stanowi unijne dofinansowanie. 

Przebudowa torowiska na ulicy Katowickiej obejmie 800-metrowy odcinek od pl. Sikorskiego do ul. Siemianowickiej. Jednotorowa linia tramwajowa zostanie zastąpiona linię dwutorową. Szyny nie będą biec po wydzielonym pasie - tramwaje pojadą razem z samochodami środkiem ulicy. Takie rozwiązanie pozwoli na zaoszczędzenie czasu podróży - wyeliminowana zostanie konieczność tzw. mijanki. Na ul. Katowickiej znajdzie się też przestrzeń na miejsca parkingowe i ścieżkę rowerową. 

Wykonawca inwestycji wymieni sieć kanalizacyjno-wodociągową, przebuduje jezdnię i chodniki, postawi nowe słupy trakcyjno-oświetleniowe i wybuduje perony przystanków tramwajowych. Sieć trakcyjna nie będzie już montowana do ścian budynków, tylko zawieszona na słupach, na których zamontowane będą też latarnie. 

Jezdnia i chodniki zyskają nową nawierzchnię z kostki, co diametralnie zmieni wygląd ulicy. Nowe zagospodarowanie ulicy będzie nawiązywało do historycznego wyglądu centrum miasta. 

Z uwagi na bezpieczeństwo pieszych prędkość pojazdów zostanie ograniczona do 30 km/h. 

Przebudowa realizowana jest w ramach „Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego”, a wykonawca ma 10 miesięcy, od podpisania umowy, na realizację inwestycji.

Czytaj więcej