Czytasz: UE Katowice dostał 5 mln zł na rozwój

UE Katowice dostał 5 mln zł na rozwój

Studenci i pracownicy wyjadą za te pieniądze m.in. na płatne staże

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało uczelni dofinansowanie w wysokości ponad 4,97 mln zł na realizację projektu pt. „Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Trzy nowe programy kształcenia 

Dofinansowanie jeszcze bardziej zwiększy dynamikę rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W efekcie opracowane zostaną trzy nowe programy kształcenia, w tym dwa o charakterze praktycznym i jeden akademicki w języku angielskim. Studenci skorzystają z cyklu szkoleń, warsztatów i zadań projektowych oraz trzech edycji płatnych staży.

Kadra dydaktyczna weźmie udział w krajowych i zagranicznych stażach, a kadra administracyjna zwiększy swoje kompetencje poprzez szkolenia i studia podyplomowe. Dzięki projektowi ułatwione będzie także korzystanie z serwisu internetowego i platform, które zostaną przetłumaczone na język angielski. Projekt przewiduje również działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią.

Tysiąc studentów otrzyma wsparcie 

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych ponad 1000 studentów oraz blisko 300 pracowników uniwersytetu.

Czytaj więcej