Czytasz: Udział w pracach zespołu ds. służby zdrowia ułatwi wypracowanie kompromisu

Udział w pracach zespołu ds. służby zdrowia ułatwi wypracowanie kompromisu

Udział zaproszonych osób w pracach powołanego w Ministerstwie Zdrowia zespołu ds. rozwiązań w ochronie zdrowia pozwoli na wypracowanie kompromisu i jego realizację – powiedziała PAP rzeczniczka resortu M. Kruszewska odnosząc się do pisma strony społ. RDS

Związkowcy i pracodawcy wchodzący w skład Rady Dialogu Społecznego krytycznie ocenili we wtorek powoływanie specjalnego zespół do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania. W liście do premier Beaty Szydło podkreślają, że właściwym miejscem do rozwiązywania takich problemów jest RDS.

Pismo skierowano także do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Podpisało się pod nim sześć organizacji, zasiadających w RDS (m.in. NSZZ "Solidarność", Konfederacja Lewiatan). Brak jest podpisu Pracodawców RP. Na czwartek zwołano nadzwyczajne prezydium Rady Dialogu Społecznego.

"Udział wszystkich zaproszonych przedstawicieli w pracach zespołu pozwoli na sprawne wypracowanie kompromisowego stanowiska, a to z kolei przyczyni się do tego, by przygotowane propozycje rozwiązań mogły być w możliwie szybkim czasie skierowane do dalszych prac legislacyjnych i by weszły w życie" – powiedziała PAP Kruszewska.

Wskazała, że "wszystkie strony już teraz zgadzają się co do kierunku zmian, które muszą być podjęte – nie ma wątpliwości, że systematyczne zwiększanie nakładów na system służby zdrowia jest niezbędne, by pacjenci stale otrzymywali możliwie najlepszą opiekę medyczną, a pracownicy wykonujący zawody medyczne zarabiali godnie".

Kwestię sporną – jak dodała - stanowi jedynie tempo osiągania założonych celów. "Dlatego dyskusja na ten temat w gronie ekspertów i konkretne ustalenia wszystkich zainteresowanych stron są niezbędne" - oceniła.

Jej zdaniem, "nieporozumieniem jest twierdzenie, że zespół nic nie może". "Wiemy, że Federacja Pacjentów Polskich już potwierdziła udział w jego pracach, co ogromnie cieszy, ponieważ – na co wskazują również sami protestujący - perspektywa pacjentów jest tu kluczowa i chociażby z tego powodu nie wyobrażam sobie, by w takim wypadku przedstawiciele pozostałych środowisk nie chcieli współuczestniczyć w pracach zespołu, przedstawiając swoje propozycje" – dodała.

Specjalny zespół do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania powołał w poniedziałek minister zdrowia. Zespół zapowiedziała premier Beata Szydło po rozmowach z protestującymi lekarzami rezydentami; premier zaproponowała wówczas, by protestujący wraz z rządem przystąpili do wspólnych prac nad ich postulatami.

W ocenie RDS, "nie ma logicznego uzasadnienia dla decyzji powołania przez ministra zdrowia dodatkowego zespołu do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania poza strukturą RDS".

"Jest to próba przeniesienia dyskusji poza przestrzeń dedykowaną dla podejmowania tego typu wyzwań, którą jest RDS" - czytamy w liście, skierowanym do premier i ministra. "Nasz apel oznacza również odmowę przystąpienia do prac w kierowanym przez panią wiceminister Józefę Szczurek-Żelazko zespole do spraw systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania" - dodano.

Partnerzy społeczni RDS podkreślili, że oczekują podjęcia próby rozwiązania kwestii finansowania całego systemu ochrony zdrowia oraz problemu niskich płac pracowników służby zdrowia. Zaznaczyli również, że oczekują rozpoczęcia w tej sprawie prac w zespole problemowym ds. usług publicznych RDS z udziałem przedstawicieli Porozumienia Rezydentów OZZL.

"Prace te powinny również obejmować prace nad nowelizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Przyjęcie takiej formuły byłoby zgodne z zasadami prowadzenia dialogu społecznego w Polsce" - zaznaczono w piśmie do premier.

Pierwsze spotkanie powołanego przez ministra Radziwiłła zespołu zaplanowano na 20 października. Zespół ma zakończyć prace do 15 grudnia. W jego skład wejdą przedstawiciele: Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia.

Do udziału w pracach zespołu zaproszono też m.in. przedstawicieli: Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Porozumienia Rezydentów OZZL, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Forum Związków Zawodowych, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, organizacji pacjentów działających w ramach inicjatyw: Dialog dla Zdrowia, Obywatele dla Zdrowia i Razem dla Zdrowia.

Rezydenci protestują od 2 października; część z nich prowadzi protest głodowy w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie; we wtorek do protestu dołączyło siedmioro lekarzy rezydentów w Szczecinie. Protestujący chcą by lekarz rezydent zarabiał 1,05 średniej krajowej od teraz, domagają się wzrostu nakładów na służbę zdrowia i powołania zespołu do renegocjacji przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Porozumienie Zawodów Medycznych zapowiedziało w poniedziałek rozszerzenie protestu rezydentów na inne zawody medyczne. (PAP)

Czytaj więcej