Czytasz: Uchwała antysmogowa przyjęta jednogłośnie!

Uchwała antysmogowa przyjęta jednogłośnie!

02:57
Radni Sejmiku województwa śląskiego przyjęli jednogłośnie założenia nowej uchwały walki z niską emisją.

W rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) radni Sejmiku Województwa Ślaskiego przyjęli tzw. uchwałę antysmogową. Wszyscy zgodnie podkreślają, że jest ona wynikiem kompromisu.

Zgodnie z jej założeniami od 1 września 2017 roku nie będzie można spalać paliw niskiej jakości takich jak muły i flotokoncentraty. W piecach nie będzie można palić także węglem brunatnym oraz wilgotnym drewnem. Do 2028 roku wymianie podlegają także piece niespełniające norm jakościowych. Pierwsza tura wymiany kotłów obejmie instalacje mające więcej niż 10 lat. Wymiana na nowsze piece 5 klasy mają nastąpić do 1 stycznia 2022 roku.

Marszałek Wojciech Saługa podkreśla, że do pełni sukcesu potrzebne będzie wsparcie rządu. Szczególnie w zakresie zrozumienia problemu i wsparcia działań wytyczonych przez samorząd.

- Mówienie, że mamy za wysokie normy i ich obniżanie nie rozwiązuje problemu smogu. Minister Zdrowia nie może mysleć, że jest to problem czysto teoretyczny. Żyjemy prez to zanieczyszczenie krócej i chorujemy na bardzo poważne choroby - mówi Wojciech Saługa.

Regulacje objęte uchwałą obowiązują nie tylko kotły i piece, ale także kominki. 

- Dzisiaj ta uchwała wyznacza pewien kierunek. Teraz wszystkie ręce na pokład. Walka o czyste powietrze wymaga współpracy - mówi Patryk Białas z Katowickiego Alarmu Smogowego.

Z proekologicznym przesłaniem do radnych i zebranych gości zwrócił się metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc, który przywołał encykliki papieża Franciszka I i św. Jana Pawła II:

- Obecny papież zwraca uwagę na nasz wspólny dom, jakim jest Ziemia. Zaś panowanie nad jej zasobami to nie przywilej a służba. Na to też w swojej encyklice, sprzed 30 lat, zwracał uwagę Jan Paweł II, który wskazywał na odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów naszej planety. Przestrzegał przed niszczeniem środowiska naturalnego, które nie może służyć celom doraźnego użycia – przypomniał arcybiskup.

NOWE REGULACJE

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego. Zgodnie z nimi od tego też czasu nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i fotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc.

Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy po 1 września planują instalację urządzeń grzewczych. Wedle przyjętych zapisów w takim przypadku muszą być to kotły minimum klasy 5.

Założono trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od długości lat użytkowania. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na takie kotły była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027. Co istotne, każdy, kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, ma obowiązek zainstalować kocioł klasy 5.Ta regulacja będzie miała zastosowanie po 12 miesiącach od dnia wejścia w życie uchwały antysmogowej.

Uchwała antysmogowa precyzuje również funkcję kontrolną. Ta spoczywa na barkach marszałka województwa, starosty oraz wójta, burmistrza lub prezydenta. Ci wyznaczają odpowiednich pracowników do przeprowadzania kontroli.

Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren, przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego czy żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli – podaje uzasadnienie uchwały antysmogowej. 

Czytaj więcej