Czytasz: Ubezpieczenia zdrowotne NFZ. Przychodzi student do lekarza...

Ubezpieczenia zdrowotne NFZ. Przychodzi student do lekarza...

Ubezpieczenia zdrowotne dla studentów. Nowy poradnik NFZNarodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) udostępnił właśnie na swojej stronie internetowej poradnik dla studentów. Nic dziwnego. Zaczął się rok akademicki. Studenci powinni wiedzieć, jakie formalności powinni załatwić, by móc korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego.

W poradniku NFZ można przeczytać m.in. o wszelkich formalnościach, których studenci muszą dopełnić, by potwierdzić prawo do świadczeń.

Kto ubezpiecza studenta

1. Rodzice

Jeśli student nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia, powinien zostać zgłoszony jako członek rodziny. Mogą go zgłosić do ubezpieczenia rodzice lub współmałżonkowie rodziców. Jeśli jednak oni sami nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, mogą to zrobić też dziadkowie. Jako członek rodziny student może być ubezpieczony do 26. roku życia. Są jednak od tej reguły odstępstwa. Wiek nie ma znaczenia w przypadku studentów z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w związku małżeńskim – wówczas są zgłaszani do ubezpieczenia zdrowotnego przez swojego współmałżonka (który sam ma obowiązkowe ubezpieczenie).

2. Pracodawca
Student może mieć własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Ta sytuacja dotyczy tych, którzy pracują np. na umowę o pracę, otrzymują rentę, prowadzą własną działalność. Wtedy do ubezpieczenia zdrowotnego, jak twierdzi NFZ, zgłasza ich płatnik składek, czyli pracodawca (nie dotyczy umów zlecenia dla studentów do 26. roku życia).

3. Uczelnia
Jeśli student nie może skorzystać z żadnej z tych możliwości, czyli nie ma swojego ubezpieczenia lub nie może być zgłoszony jako członek rodziny, do ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić go uczelnia. Student – aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne – sam musi zgłosić się do dziekanatu w tej sprawie, ponieważ jest ubezpieczany na swój wniosek.

O czym trzeba pamiętać

Studenci, którzy pracują tylko w okresie wakacji na umowę o pracę, uzyskują na krótko swój własny tytuł do ubezpieczenia, a tym samym automatycznie są wyrejestrowani przez ZUS z ubezpieczenia zgłoszonego np. przez rodziców. Po zakończeniu pracy, pracodawca też ich wyrejestruje z ubezpieczenia zdrowotnego. I właśnie wtedy student powinien przypomnieć rodzicom, aby ponownie zgłosili go jako członka rodziny. W innej sytuacji będzie nieubezpieczony, co może mieć przykre konsekwencje związane z koniecznością opłaty za leczenie.

Także w przypadku, gdy to rodzice studenta zmieniają pracę, powinni zgłosić na nowo członków rodziny do ubezpieczenia u kolejnego pracodawcy.

Kiedy ubezpieczenie wygasa?

W wypadku:
*ustania tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby, która zgłosiła studenta – np. zmiana pracy. Dlatego ważne jest, aby zgłosić u nowego pracodawcy ponownie członków rodziny – w tym dzieci – do ubezpieczenia;
*zaprzestania kontynuowania nauki przez studenta pomiędzy 18. a 26. rokiem życia;
*ukończenia 26 lat;
*skreślenia z listy studentów między 18. a 26. rokiem życia;
uzyskania tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. student zostaje zatrudniony na umowę o pracę i zyskuje swoje własne ubezpieczenie zdrowotne).
*Jeśli obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta i doktoranta wygasa z dniem ukończenia szkoły lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub doktorantów, to prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla studentów wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów. Od 1 stycznia 2015 roku również doktorantów obejmie prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy doktorantów.


Jak mieć pewność, że jest się ubezpieczonym

Jak czytamy na stronie NFZ, od 1 lipca 2013 roku NFZ udostępnił ogólnopolski serwis internetowy ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta). Każdy, kto wejdzie na swoje indywidualne konto w dziale „Informacje o uprawnieniach”, sprawdzi jaki jest jego aktualny status ubezpieczenia. Warto wiedzieć, że na koncie można także prześledzić historię swojego leczenia oraz przepisane leki refundowane od 2008 r.
Login i hasło dostępowe do indywidualnego konta w ZIP można uzyskać zgłaszając się z dowodem osobistym do oddziału NFZ.


Wybór lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Jeśli student po przeprowadzce do miejsca, gdzie będzie studiował nie ma tam swojego lekarza pierwszego kontaktu, warto by jak najszybciej złożył deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Druk deklaracji można otrzymać w przychodni lub pobrać ze strony internetowej oddziału NFZ. Podobnie w przypadku wyboru pielęgniarki środowiskowej. Studentki mogą również na takich samych zasadach wybrać położną.
Zmiana lekarza, pielęgniarki, położnej POZ możliwa jest nie częściej niż trzy razy w roku (warto o tym pamiętać, jeśli student np. wraca na dłuższy okres do swojej miejscowości).
W wypadku, gdy po raz czwarty w danym roku kalendarzowym zmienia lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ – wówczas jest zobowiązany do wniesienia na rachunek Oddziału Funduszu opłaty w wysokości 80 zł.
Ubezpieczenie zdrowotne w trakcie studiów w krajach UE
Studenci, którzy udają się do  innego państwa członkowskiego UE/EFTA, aby tam studiować, powinny zabrać ze sobą Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).