Czytasz: Przygotujcie się: wolontariuszka roku zaraz was zawstydzi!

Przygotujcie się: wolontariuszka roku zaraz was zawstydzi!

01:37
...Bo swoją aktywnością pani Kazia zawstydziłaby niejednego. Poznajcie wolontariuszkę roku województwa śląskiego!

Kazimiera Krzysztofik nie lubi opowiadać o swoich dokonaniach. Woli działać. Choć lista jej aktywności jest imponująca, to dopiero w tym roku została zauważona i doceniona. 

wolontariuszka roku 2017, Kazimiera Krzysztofik

- Działalność Pani Kazi wykracza poza standardowy wolontariat w organizacji. Jest niezastąpionym łącznikiem pomiędzy naszą organizacją a innymi grupami senioralnymi, a także pomiędzy instytucjami miasta a grupami senioralnymi. W swoim działaniu nastawiona jest na łączenie, integrację oraz działanie na rzecz innych, z korzyścią dla jak największej grupy seniorów. Jest dla nas wzorem wolontariuszki, społecznika i prawdziwą ambasadorką aktywnych seniorów - czytamy w zgłoszeniu do konkursu Barwy Wolontariatu Regionalnego Centrum Wolontariatu.

Historię pani Kazi opisała Marta Kuter, koordynatorka projektów senioralnych fundacji IB Polska. Aktywną seniorkę poznała niecały rok temu. Przyznaje, że nie wierzyła, że nikt jeszcze pani Kazi nie docenił. Lista dokonań tyskiej seniorki jest imponująca. Współpracuje z klubami senioralnymi, jest członkiem Tyskiej Rady Seniora i tylko w tym roku dzięki jej zaangażowaniu zorganizowano pierwszą tyską Senioriadę czy biesiady dla najstarszych mieszkańców miasta. Koordynowała także pierwszą galę dla Seniorów z pasją. Jej skromność ujmuje.

- Ja już tak mam. To mnie inspiruje do następnego zadania. Jeżeli wykonam jedno zadanie dobrze, to to mnie inspiruje do kolejnych - mówi Silesion.pl Kazimiera Krzysztofik.

W Tychach zamieszkała w latach sześćdziesiatych. Ujęła ją atmosfera młodego, tętniącego życiem miasta. Dziś wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie udziela porad w zakresie mieszkalnictwa, spraw związanych z zadłużeniami czy eksmisją. Pomaga w sporządzaniu pism i odwołań, w przygotowaniu się do rozmów czy negocjacji ws. spłat zaległości. Stara się zapobiec najgorszym rozwiązaniom.

- Z uwagi na swoją merytoryczność, ale także serdeczność, osoby mające problemy chętnie zgłaszają się o pomoc i poradę. Wiedzą, że nie zostaną ocenieni i na pewno otrzymają pomoc - mówi Marta Kuter.

Pani Kazia jest obecna na niemal wszystkich senioralnych wydarzeniach. Z chęcią zaangażuje się w ich organizację lub wspiera smakołykami. Jest inicjatorką działań o charakterze społecznym i charytatywnym. Włącza w te działania inne grupy senioralne. Razem z zespołem muzycznym z Klubu Seniora współorganizowała serię spotkań z muzyką dla seniorów. Współtworzy też zespół wydający kwartalnik senioralny "Na przekór". Pisze teksty, współpracuje z innymi organizacjami oraz odpowiada za kolportaż gazety. Wszystko to wolonatariacko. 

Najtrudniejsze dla niej są wystąpienia publiczne, w których musi mówić o... sobie. 

- Trudnym wyzwaniem jest wyjść na scenę i się prezentować. Bo mam pewne kompleksy - przyznaje Kazimiera Krzysztofik.

Dla wszystich, którzy chcieliby dotrzymać kroku wolontariuszce roku w województwie śląskim mamy dodatkowe wyzwanie. Odbierając nagrodę i tytuł od wiceprezydenta miasta Katowice Mariusza Skiby, pani Kazia obiecała, że... będzie się jeszcze bardziej aktywna.

Czytaj więcej