Czytasz: Tu jest Coalska!
W czwartkowy wieczór Polska otrzymała antynagrodę “Skamielinę roku”. To pierwszy raz, kiedy organizator szczytu otrzymał taką "nagrodę".

Szczyt klimatyczny zaczął się dla Polski fatalnie - już na samym początku otrzymaliśmy Skamielinę dnia (Fossil of the day). Antynagroda była reakcją na słowa prezydenta Dudy, który stwierdził, że spalanie węgla nie stoi w sprzeczności z ochroną klimatu. Nagrodę przyznają organizacje pozarządowe, działające na rzecz zmian klimatycznych.

Wczoraj NGO-sy “uhonorowały” Polskę główną antynagrodą - Skamieliną roku (Colossal fossil). Jest to wynik prowęglowej polityki, którą Polska uprawiała podczas konferencji i w polskim pawilonie, budowę bloku C elektrowni w Ostrołęce, fatalną organizację, dopuszczenie spółek węglowych do sponsorowania wydarzenia (między innymi innymi Tauron, Jastrzębską Spółkę Węglową).

To nie pierwsza taka antynagroda dla Polski. W 2013 roku również otrzymaliśmy skamielinę dnia. Wtedy, podczas COP19 odbywającego się w Warszawie, otrzymaliśmy tę nagrodę za zaproszenie do sponsorowania firm, które przyczyniały się do zanieczyszczenia środowiska, uprawianie retoryki typowej dla negacjonistów zmian klimatycznych i sprzeciw wobec działań UE na rzecz ochrony klimatu.

Czytaj więcej