Czytasz: Trzy dni walki. Początek egzaminów gimnazjalnych

Trzy dni walki. Początek egzaminów gimnazjalnych

W środę o godz. 9 uczniowie klas III przystąpią do obowiązkowych egzaminów. W ciągu kilku dni sprawdzona zostanie ich wiedza humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza i znajomość języków.

38 034 uczniów z 779 gimnazjów w województwie śląskim przystąpi do egzaminu gimnazjalnego 2017. Razem z kolegami z całego kraju będą do piątku zmagać się z zadaniami. Egzamin gimnazjalny 2017 to jeden z ostatnich sprawdzianów dla gimnazjalistów. W związku z nową reformą po raz ostatni egzamin gimnazjalny odbędzie się w roku szkolnym 2018/2019.  W tym samym czasie uczniowie klas ósmych pierwszy raz napiszą swój egzamin. 

Egzamin gimnazjalny 2017 

Podczas tegorocznej sesji egzaminu gimnazjalnego - tak jak w latach ubiegłych - każdego dnia uczniowie otrzymają do rozwiązania dwa bloki zadań. Pierwszy o godzinie 9, drugi o godzinie 11. Pomiędzy nimi będzie przerwa.

Egzamin gimnazjalny 2017 - Dzień pierwszy

Trzecioklasiści swoje zmagania z egzaminem rozpoczną od sprawdzianu z wiedzy humanistycznej. Pierwszy arkusz dotyczyć będzie historii i wiedzy o społeczeństwie. Na rozwiązanie zadań będą mieli 60 minut. Drugi blok będzie zawierał zadania z języka polskiego. Tym razem gimnazjaliści dostaną 90 minut na zadania.

Egzamin gimnazjalny - Zobacz przykładowy egzamin z języka polskiego

 

 

Egzamin gimnazjalny 2017 - Dzień drugi

W czwartek na egzaminie z wiedzy matematyczno-przyrodniczej uczniowie w pierwszym bloku znajdą zadania z nauk przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Czas 60 minut. W drugim bloku będą zadania z matematyki — gimnazjaliści będą rozwiązywać je przez 90 minut.

Egzamin gimnazjalny 2017 - Dzień trzeci

Piątek, czyli ostatni dzień egzaminacyjnej walki, przeznaczony jest na sprawdzenie wiedzy z języka obcego. Egzamin przeprowadzany zostanie na dwóch poziomach. Trzecioklasiści rozpoczną dzień od testu na poziomie podstawowym. Na rozwiązanie zadań uczniowie będą mieli 60 minut (dyslektycy 80 minut). Po przerwie gimnazjaliści przystąpią do testu na poziomie rozszerzonym. Potrwa on 60 minut (dla dyslektyków 90 minut). Obowiązkowo do egzaminu z języka obcego na poziomie podstawowym przystąpi każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole podstawowej. Pozostali uczniowie mogą pisać ten blok, ale nie muszą. 

Jaki język najchętniej wybierają gimnazjaliści? Zdecydowanie angielski. 298 tys. uczniów z całej Polski zadeklarowało przystąpienie do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym, a 94 proc. zdających angielski przystąpi również do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym.

Egzamin gimnazjalny - Zobacz przykładowy egzamin z języka angielskiego (poziom podstawowy)

 

 

Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym przystąpi 40 tys. gimnazjalistów; do egzaminu na poziomie rozszerzonym 25 proc. z nich. Na trzecim miejscu w wyborach uczniów jest język rosyjski. Przystąpienie do niego zadeklarowało 7,7 tys. uczniów na poziomie podstawowym; 26 proc. z nich także na poziomie rozszerzonym. Gimnazjaliści sprawdzą również swoje umiejętności z języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego. 

Wyniki egzaminu uczniowie poznają 16 czerwca. Powtórka egzaminu gimnazjalnego nie jest możliwa. Wynik będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas rekrutacji brane są pod uwagę oceny uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz stosownymi zaświadczeniami).

Egzamin gimnazjalny 2017 - O czym warto pamiętać? 

Podobnie jak w przypadku matury, odpowiedzi na egzamin gimnazjalnym muszą być zapisane czarnym piórem lub długopisem. Jeśli chodzi o część matematyczną, wszystkie rysunki powinny być wykonywane przy pomocy linijki i długopisu. Na egzaminie zabronione jest używanie ołówka. Każdy uczeń może również korzystać z wybranych wzorów - tablice ze wzorami gwarantuje szkoła. Trzecioklasiści mogą również posiadać cyrkiel i kalkulator prosty, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. Na egzaminie z geografii, historii i historii muzyki oraz sztuki uczniowie mogą używać lupy.

Wszystkim uczniom klas trzecich życzymy powodzenia!

Pytania z najnowszego egzaminu gimnazjalnego 2017 wraz z odpowiedziami już jutro na Silesion.pl

Czytaj więcej