Czytasz: Tobiszowski podpisał porozumienie o współpracy Śląska z Bengalem Zach.

Tobiszowski podpisał porozumienie o współpracy Śląska z Bengalem Zach.

Porozumienie z Bengalem Zachodnim otwiera dla Śląska nowe kierunki współpracy gospodarczej i handlowej - ocenił cytowany w komunikacie resortu energii wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

W środę w Kalkucie - podczas kongresu Bengal Global Business - wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podpisał list intencyjny o współpracy Śląska z Bengalem Zachodnim. Jak zauważył, oba regiony mają rozwinięty przemysł maszyn i urządzeń górniczych oraz wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu surowców energetycznych. Dokument zakłada m.in. współdziałanie w zakresie rozwoju górnictwa, innowacyjnych technologii czy szkolnictwa wyższego i zawodowego w obszarze energii. Stanowić będzie również podstawę do realizacji wspólnych przedsięwzięć biznesowych i naukowych oraz wymiany doświadczeń i wiedzy.

 Wiceminister Tobiszowski podkreślił, że Śląsk to jeden z najważniejszych regionów przemysłowych w Europie Środkowo - Wschodniej. - Jest to okręg surowcowy, zlokalizowany w zagłębiu węgla kamiennego, w którym dominuje przemysł ciężki – górnictwo, hutnictwo żelaza, energetyka i przemysł maszynowy. Solidne fundamenty gospodarcze sprawiają, że przed Śląskiem otwierają się również perspektywy rozwoju, jeśli chodzi o innowacyjne technologie, naukę czy szkolnictwo wyższe i zawodowe – mówił. – To sprawia, że ma on duży potencjał do rozwijania współpracy gospodarczej ze sprawdzonymi partnerami zza granicy – dodawał.

Sekretarz stanu ME zauważył, że podstawą gospodarki Bengalu Zachodniego - podobnie jak Województwa Śląskiego w Polsce – jest rozwinięty przemysł. Zwrócił uwagę na występującą w ostatnich latach wysoką dynamikę wzrostu gospodarczego w tym regionie. – Podpisanie porozumienia dotyczącego współpracy obu regionów stwarza biznesowe szanse dla polskich firm i przedsiębiorców zainteresowanych wejściem na nowe, perspektywiczne rynki – zauważył wiceszef ME. Zaznaczył także, że to kolejny element budowy długofalowych relacji gospodarczych pomiędzy Polską a Indiami.

Jak zauważył, sektor energii "odgrywa znaczącą" rolę w stymulowaniu rozwoju gospodarczego Polski. "Chcemy, żeby przekładało się to na biznesowe szanse dla naszych przedsiębiorców" - podkreślił podczas seminarium kraju partnerskiego Bengal Global Business Summit 2018.

Tobiszowski ocenił, że wizyta w Indiach – tak jak i poprzednia w listopadzie – będzie skutkowała "stałą i aktywną współpracę naszych krajów i przedsiębiorców". Podczas seminarium swoje oferty zaprezentowały m.in. Jastrzębska Spółka Węglowa i KGHM oraz PeBeKa. O gospodarczych szansach i wyzwaniach, przed jakimi staje teraz sektor energii w Polsce opowiadali również przedstawiciele Głównego Instytutu Górnictwa i Polskiego Funudusz Rozwoju.

Resort energii poinformował, że w trakcie wizyty Tobiszowski spotykał się z przedstawicielami indyjskiego przemysłu m.in. India Coal LTD i firmami z sektora energetycznego. Odwiedził również polski pawilon na Bengal Global Business Summit.

Delegacji, w której oprócz Grzegorza Tobiszowskiego, Polskę reprezentuje wiceminister spraw zagranicznych Marek Magierowski, towarzyszą przedstawiciele biznesu, samorządowcy reprezentujący Śląsk, przedstawiciele uczelni wyższych (m.in. Uniwersytetu Śląskiego) oraz członkowie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i Polsko-Indyjskiej Izby Gospodarczej.(PAP)

autor: Małgorzata Dragan

 edytor: Dorota Skrobisz

Czytaj więcej