Czytasz: To będzie najwyższa taka wieża w Polsce!

To będzie najwyższa taka wieża w Polsce!

Nowa wieża kontroli lotniska będzie mierzyć 46 metrów wysokości.

Lotnisko Katowice Airport będzie miało nową wieżę kontroli. Wkróce ruszy jej budowa. To będzie największy obiekt tego typu w kraju. Budową zajmie się Budimex SA, ma trwać 44 tygodnie i kosztować 24,8 mln zł.

Konieczność budowy nowej, wyższej wieży w innej lokalizacji, wynika ze zdecydowanej zmiany układu pola manewrowego portu i płyt postojowych samolotów oraz przesunięcia tej infrastruktury na wschód. Zmiany nastąpiły w związku z licznymi inwestycjami, które lotnisko w Pyrzowicach przeprowadziliło w ostatnich latach.

Po co Pyrzowicom nowa wieża?

Po pierwsze wschodnia krawędź nowej drogi startowej, względem wschodniej krawędzi starej drogi jest przesunięta na wschód o 700 metrów. Po drugie na wschód rozbudowana została płyta postojowa nr 1. Ponadto w południowo-wschodniej części portu powstały: nowa baza cargo wraz z płytę postojową dla samolotów towarowych i nowa płyta do odladzania, wszystko połączone nowymi drogami kołowania.


W takim układzie pola manewrowego, na dłuższą metę, obecnie używana wieża kontroli lotniska nie spełniałaby wszystkich wymaganych od niej funkcji. Obiekt ten do użytku został oddany w 2000 roku, z przyczyn niezależnych od inwestora jego wysokość musiała zostać ograniczona do 23 metrów.

Ponadto w tamtym czasie w Pyrzowicach realizowanych było około 8,5 tys. operacji rocznie, w 2016 ich liczba zbliży się do około 32 tys. i prognozowany jest dalszy wzrost. Potrzeby są więc zupełnie inne. Decyzja o lokalizacji nowej wieży i o jej wysokości zapadły m.in. na podstawie przeprowadzonych analiz pola widzenia i z uwzględnieniem planowanego rozwoju infrastruktury portu oraz dostępności gruntów pod jej budowę. Wybór padł na miejsce w południowo-wschodniej części portu pomiędzy budynkiem ST8A a nową bazą cargo.

Jaka będzie nowa wieża w Pyrzowicach?

Nowa wieża kontroli lotniska będzie najwyższym tego typu obiektem w Polsce i będzie mierzyć 46 metrów wysokości, z poziomem operacyjnym na wysokości 42 metrów. W wieży rozmieszczone zostaną pomieszczenia ze stanowiskami kontroli wieżowej, kontroli zbliżania, pomieszczenia techniczne i garażowe oraz zaplecze socjalne. Wokół powstanie system dróg wewnętrznych wraz z parkingami.

Czytaj więcej