Czytasz: Sensacja "The Lancet": Aż 9 milionów ludzi umiera rocznie z powodu zanieczyszczeń!

Sensacja "The Lancet": Aż 9 milionów ludzi umiera rocznie z powodu zanieczyszczeń!

Dziś w Brukseli przedstawiono europosłom pierwszy tak kompleksowy w świecie raport o wpływie zanieczyszczeń na zdrowie.

Ofiary zanieczyszczeń stanowią trzy razy większą grupę niż ofiary AIDS, gruźlicy i malarii razem wziętych - informuje najnowszy raport naukowców skupionych wokół prestiżowego czasopisma medycznego "The Lancet".

W samych krajach UE to ponad 400 tys. zgonów rocznie. Dziś (26 października) w Brukseli europosłowie rozmawiali o sposobach redukcji szkodliwych dla zdrowia i życia zanieczyszczeń.

Spotkanie było oficjalną premierową prezentacją raportu przed europosłami, którzy debatować będą nad rozwiązaniem problemu zanieczyszczeń.         

Jak zabijają nas zanieczyszczenia?

Większość z nich przenika przez układ oddechowy i krwionośny do innych układów i organów naszego ciała. Substancje, które nie powinny znajdować się w ciele człowieka (jak np. drobne pyły zanieczyszczające powietrze, metale ciężkie, związki kancerogenne) kumulują się w nim, powodując stany zapalne i prowadząc do sytuacji patologicznych. W konsekwencji rozwijają się liczne niezakaźne choroby układu oddechowego (astma, alergia, POChP), sercowo-naczyniowego (udar, zawał) czy nowotwory. Istotną grupą schorzeń występujących wskutek zanieczyszczeń są uszkodzenia układu nerwowego i przyśpieszone procesy neurodegeneracyjne.  

W Unii Europejskiej, podobnie jak w innych regionach uprzemysłowionych, zanieczyszczenie powietrza stanowi najgroźniejszy dla zdrowia rodzaj zanieczyszczeń, odpowiedzialny za ponad 280 000 zgonów rocznie (wg Światowej Organizacji Zdrowia).

W Polsce - niska emisja

Do najbardziej zanieczyszczonych krajów należą Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Polska i Francja. Należy pamiętać, że w naszym kraju najwięcej zanieczyszczeń znajduje się w powietrzu i emitowanych jest z sektora komunalno-bytowego, wskutek tzw. niskiej emisji.         

Raport "The Lancet" dotyczący zanieczyszczeń i ich wpływu na zdrowie, to pierwsza tego rodzaju kompleksowa analiza wszystkich uwzględnionych w nim form zanieczyszczeń i ich skutków zdrowotnych, gospodarczych i społecznych. 

Genon K. Jensen z międzynarodowej organizacji Health and Environment Alliance (HEAL), zajmującej się wpływem środowiska na zdrowie ludzi, podkreśla: „Zanieczyszczenia stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego na całym świecie. Niestety, do grup najwyższego ryzyka należą rodziny w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci. Najnowszy raport "The Lancet" gromadzi wszystkie dane niezbędne do tego, by ten problem rozwiązać”.

Janez Potočnik, były komisarz Unii Europejskiej ds. środowiska, dodaje:

- Zanieczyszczenie jest bardzo poważnym, lecz niestety na wiele sposobów zaniedbywanym problemem spowodowanym działalnością człowieka. Raport "The Lancet" istotnie przyczynia się do podnoszenia świadomości w tym temacie. Musimy po pierwsze poradzić sobie z wpływem zanieczyszczeń, z którymi się zmagamy, ale najważniejsze jest minimalizowanie ich przyczyn. Kluczowe znaczenie ma tu zmiana sposobu produkcji i konsumpcji oraz rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.     

Komisja "The Lancet" ds. Zanieczyszczeń i Zdrowia to dwuletni projekt, w którym uczestniczyło ponad 40 międzynarodowych ekspertów ochrony zdrowia i środowiska. Zawiera on nowe szacunki dotyczące wpływu zanieczyszczenia środowiska na zdrowie, a także jego kosztów gospodarczych. Wykorzystując dane z badania Global Burden of Disease, analizuje zanieczyszczenie powietrza, wód, gleb oraz zanieczyszczenia w miejscu pracy. Celem raportu jest zwrócenie uwagi na olbrzymi wpływ różnego rodzaju zanieczyszczeń na zdrowie publiczne na świecie. Koncepcję opracowali Richard Fuller z organizacji Pure Earth oraz dr Philip Landrigan z Mt Sinai, współprzewodniczący Komisji.  

Czytaj więcej