Czytasz: Terroryści w cieszyńskim więzieniu!

Terroryści w cieszyńskim więzieniu!

Na terenie zakładu karnego wybuchł pożar.

Przyjęcie do jednostki dwóch osób podejrzanych o atak terrorystyczny. Pożar na terenie przyległym do zakładu karnego. Zakłócenie spokoju i porządku w więzieniu. Taki scenariusz w Cieszynie ćwiczyli funkcjonariusze Służby Więziennej biorący udział w ogólnopolskich ćwiczeniach pod kryptonimem - Jesień 2017.

fot. ViFI

Po raz pierwszy

26-29 października br. w wybranych zakładach karnych i aresztach śledczych w całej Polsce przeprowadzone zostaną ćwiczenia Służby Więziennej. Podobne ćwiczenia ochronno-obronne odbywają się co roku w każdym więzieniu w Polsce. W tym roku pod kryptonimem Jesień 2017 postanowiono przeprowadzić je w jednym czasie w kilkunastu zakładach karnych i aresztach śledczych w całej Polsce. Do udziału w ćwiczeniach wyznaczono po jednej jednostce w każdym okręgowym inspektoracie Służby Więziennej. W okręgu katowickim ćwiczenia odbyły się w ZK Cieszyn.

Zagrożenie zewnętrzne

Scenariusz ćwiczeń przewidywał zatrzymanie na granicy polsko – czeskiej dwóch osób podejrzanych o terroryzm. Przestępcy zostają przewiezieni do zakładu karnego w Cieszynie. Osoby z nimi podróżujące przyjeżdżają do zakładu karnego i tam – na przyległym parkingu, zachowują się agresywnie, wznoszą głośne okrzyki, domagają się natychmiastowego uwolnienia zatrzymanych. Podpalają stojące samochody. Dochodzi do pożaru. Na miejsce przybywają grupy wsparcia Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach, Policja i Straż Pożarna. Interweniują służby. Awanturującą się grupę zatrzymuje policja. Funkcjonariusze Służby Więziennej udzielają wsparcia. Zagrożenie zostaje zneutralizowane.

Koordynacja działań

Ćwiczenia w Zakładzie Karnym w Cieszynie służyły przede wszystkim trzem celom – sprawdzeniu komunikacji, systemu łączności i mobilizacji funkcjonariuszy w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki, ocenie skuteczności dowodzenia oraz sprawności współdziałania służb mundurowych.

Współpraca służb

W ramach współpracy służb mundurowych w doskonaleniu procedur przeciwdziałania na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa jednostki oprócz funkcjonariuszy ZK Cieszyn w ćwiczeniach wzięli udział także funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z Katowic, Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, Straży Granicznej oraz grupa wsparcia funkcjonariuszy z AŚ Bielsko Biała i ZK Jastrzębie Zdrój.

Ćwiczenia ochronno – obronne odbywają się więzieniach cyklicznie. Funkcjonariusze szkoląc się ćwiczą różne scenariusze zdarzeń mogących wpłynąć na bezpieczeństwo jednostki. To wszystko po to, aby w sytuacji realnego zagrożenia szybko i skutecznie interweniować.

Tekst: mjr Justyna Siedlecka

zdj.: mjr Justyna Siedlecka, ppor. Tomasz Głasek

Czytaj więcej