Czytasz: Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży przestanie pomagać?

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży przestanie pomagać?

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zwraca uwagę na trudną sytuację Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.

17 maja obchodzony jest Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci. Na świecie działają setki telefonów zaufania dla dzieci. 181 z nich zrzesza międzynarodowa organizacja Child Helpline International (CHI) – inicjator Dnia Telefonów dla Dzieci. Polskie obchody święta od lat organizuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), która prowadzi jedyny w naszym kraju telefon zaufania stowarzyszony w CHI.

- Tnę się, codziennie. Zaczęło się jakoś zeszłego roku, wtedy mama jeszcze żyła. Bardzo długo chorowała na raka. (...) A potem mama odeszła, a ja zostałem, z tą całą nienawiścią do świata. (...) Pół roku temu tata wyjechał do Niemiec, za pracą. On cały czas powtarza, że musimy być silni, bo mamy tylko siebie. Mieszkam z babcią, ale jej też nie chcę nic mówić, ona tak strasznie przeżyła śmierć mamy. Chciałbym odejść i nic już nie czuć; Uparłam się, że pójdę do elitarnego liceum, ale ja tu po prostu nie pasuje. Nie jestem wybitna, tylko przeciętna, na tutejszy standard – jestem nikim. Żyletka to moja jedyna przyjaciółka, na prawdziwe nie mam czasu. Codziennie myślę o tym, co by było, jakbym wbiła ostrze głębiej. Rodzice? Nie chce im mówić, to byłby dla nich cios. Mają mnie za ideał, więc świetnie przed nimi gram... - to wyznania dzieci, które dzwonią na telefon 116 111.

- Wiemy, że jesteśmy potrzebni – przez ponad 8 lat naszego działania odebraliśmy ponad milion połączeń i blisko 40 tys. wiadomości online od młodych osób - mówi Lucyna Kicińska, koordynatorka Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. Na linię 116 111 dzieci dzwonią na chwilę przed podjęciem próby samobójczej, gdy nie widzą sensu życia, nie mogą znieść samotności lub są bite czy wykorzystywane seksualnie. Często tylko konsultantom telefonu 116 111 mają odwagę powiedzieć lub napisać o najtrudniejszych przeżyciach. To z nimi szukają rozwiązań swoich problemów.

Od tego roku telefon 116 111 nie ma finansowania ze środków publicznych. Fundacja rozpoczęła akcję wspierania telefonu 116 111. Na stronie www.fdds.pl/telefon można przeczytać historie dzieci, które skorzystały z pomocy konsultantów FDDS, a także wesprzeć jego działanie.

- Wiemy, że dzieci na nas liczą i dlatego prosimy o wsparcie. Liczy się każda, nawet najmniejsza, kwota – mówi Kicińska.

Numer 116 111 należy do ogólnoeuropejskiej grupy bezpłatnych linii telefonicznych o charakterze społecznym, stworzonych z inicjatywy Komisji Europejskiej; w Polsce działa od listopada 2008 r. Jest dostępny codziennie w godz. 12-22, pomoc online dostępna jest całą dobę na www.116111.pl/napisz.

W zeszłym tygodniu rzecznik praw dziecka Marek Michalak po raz kolejny apelował o pomoc dla linii 116 111. O to, czy ogłoszony zostanie konkurs ofert na realizację zadania publicznego Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, RPD pytał szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka.

Działanie Telefonu 116 111 było sześciokrotnie dofinansowane przez MSWiA w formie wspierania wykonywania zadania publicznego - przypominał Michalak. W ostatnich dwóch latach odstąpiono jednak od ogłaszania konkursu na prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, natomiast ogłaszane konkursy dotyczą znacznie szerszego spektrum działań. To spowodowało, że fundacji nie udało się uzyskać dofinansowania w ramach ogłaszanych konkursów. RPD przekonywał, że dofinansowanie przez MSWiA zapewniłoby temu projektowi stabilizację oraz ciągłość działań.

Rzecznik przypomniał, że od chwili uruchomienia telefonu podjęto 754 interwencji w sytuacji zagrożenia życia osób kontaktujących się z zespołem 116 111. Prowadząca telefon fundacja ściśle współpracuje z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, a także z Dziecięcym Telefonem Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (800 12 12 12).

W sprawie finansowania linii 116 111 RPD interweniował już w 2016 r. W lutym 2016 r. resort odpowiedział, że decyzja Komisji Europejskiej o utworzeniu ogólnoeuropejskiej grupy bezpłatnych linii telefonicznych "nie nakłada na państwa członkowskie UE zobowiązania do finansowania" tych numerów na swoim terytorium. Jak oświadczyło wówczas MSWiA, KE zobowiązała jedynie państwa członkowskie do zarezerwowania numerów 116, w tym telefonu 116 111 oraz "poinformowania społeczeństwa o jego dostępności".

Czytaj więcej