Czytasz: Tauron Dystrybucja pozyskał 4 mln zł z UE

Tauron Dystrybucja pozyskał 4 mln zł z UE

Na budowę inteligentnych sieci.

Spółka Tauron Dystrybucja, dostarczająca prąd do ok. 5,4 mln odbiorców w południowej Polsce, pozyskała kolejne 4 mln zł unijnego dofinansowania na inwestycje w infrastrukturę energetyczną. W sumie na jej modernizację i rozwój spółka wyda w tym roku 1,8 mld zł.

Tauron Dystrybucja to największy w kraju dystrybutor energii. Jest częścią grupy energetycznej Tauron. W poniedziałek grupa poinformowała o podpisaniu kolejnej umowy na unijne dofinansowanie projektu budowy i modernizacji sieci średniego i niskiego napięcia. Dokumenty podpisano w siedzibie Ministerstwa Energii.

"Głównym celem projektu będzie budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej pozwalająca na jej dostosowanie do funkcjonalności sieci inteligentnej (SMART)" - podała grupa Tauron. Projekt będzie realizowany w woj. śląskim, w gminach: Pilica, Ogrodzieniec, Żarnowiec i Zawiercie.

Celem przedsięwzięcia, oprócz stworzenia tzw. inteligentnej sieci, jest także ograniczenie strat sieciowych, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, poprawa pewności zasilania odbiorców, a także zapewnienie warunków technicznych dla nowych przyłączeń, w tym możliwości przyłączenia odnawialnych źródeł energii.

Dotychczas spółka Tauron Dystrybucja zawarła 28 umów na dofinansowanie działań inwestycyjnych w ramach unijnej perspektywy finansowej 2014-2020, uzyskując ponad 160 mln zł dotacji. Wszystkie dofinansowane projekty wpisują się w kluczowe kierunki działań inwestycyjnych grupy, jako operatora systemu dystrybucyjnego.

"Pozyskane dofinansowanie uzupełnią nakłady inwestycyjne grupy Tauron w obszarze dystrybucji energii, które w 2017 roku powinny osiągnąć poziom ok. 1,8 mld zł" - poinformował, cytowany w komunikacie prasowym, prezes grupy Filip Grzegorczyk.

Niedawno grupa Tauron, będąca największym dystrybutorem i drugim co do wielkości krajowym producentem energii, ogłosiła Strategiczną Agendę Badawczą - dokument planistyczny, wyznaczający kierunki i potencjał podejmowanej działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. To pierwsze takie systemowe opracowanie w polskiej energetyce. Jako główne kierunki rozwoju innowacji w grupie wskazano upowszechnianie inteligentnych usług sieciowych, energetyki rozproszonej i niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii, a także wdrażanie nowoczesnych rozwiązań nastawionych na zaspokajanie potrzeb klientów. Podpisane w ostatnim czasie umowy dotyczą właśnie tzw. inteligentnych sieci.

"Inwestujemy w rozwój infrastruktury sieciowej nie tylko po to, by zapewniać bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, ale również, aby infrastruktura ta stała się platformą do kreowania nowych usług dla naszych klientów. Takie rozwiązania przewiduje nasza mapa drogowa dla innowacji, czyli Strategiczna Agenda Badawcza" - wyjaśnił Grzegorczyk.

Strategia grupy zakłada, że w 2025 r. czwarta część jej przychodów będzie pochodzić z tzw. nowych biznesów. Rozwój obszaru badań i innowacji ma być jednym z narzędzi do osiągnięcia tego celu, stąd decyzja o przeznaczaniu co najmniej 0,4 proc. skumulowanych przychodów grupy na przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe oraz służące opracowaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań.

W 2017 r. Tauron Dystrybucja realizował m.in. budowę stacji elektroenergetycznych Kurkowa we Wrocławiu (woj. dolnośląskie) i Stróża (woj. małopolskie) wraz z liniami zasilającymi wysokiego i średniego napięcia, budowę linii kablowej wysokiego napięcia między głównym punktem zasilającym Lubocza a Niepołomicami (woj. małopolskie), modernizację linii wysokiego napięcia relacji Siersza-Olkusz (woj. małopolskie), modernizację stacji Brynów (woj. śląskie), Nowotki (woj. małopolskie), oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej fabryki Daimler w Jaworze, na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Inny tegoroczny projekt to przebudowa linii wysokiego napięcia relacji Przybków-Kąty Wrocławskie-Klecina - jego efektem jest przyłączenie do sieci farmy wiatrowej w gminie Gromadka (woj. dolnośląskie). Natomiast stacja elektroenergetyczna Tucznawa Strefa (woj. śląskie) pozwala na przyłączenie obiektów działających na terenie włączonym do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Dąbrowie Górniczej. Wśród tegorocznych działań była także budowa stacji elektroenergetycznych: Zabrze, Płaskowicka (woj. śląskie), Kalinówka (woj. dolnośląskie) oraz centrów zarządzania siecią w Krakowie i Wrocławiu, dzięki którym możliwe będzie szybsze i skuteczniejsze reagowanie służb w sytuacjach awaryjnych, gdy występują przerwy w dostawach prądu.

Działająca na południu Polski firma Tauron Dystrybucja to największy w Polsce dystrybutor energii elektrycznej, dysponujący siecią 258 tys. km linii energetycznych na obszarze 57 tys. km kw. Rocznie firma przesyła ok. 45 tys. gigawatogodzin energii do ok. 5,4 mln klientów.(PAP)

autor: Marek Błoński

edytor: Anna Mackiewicz

Czytaj więcej

Komentarze
To cię zainteresuje

Czytaj więcej

#energetyka #tauron #prąd