#w Jaworznie zapadła się ziemia

Zmiana kategorii na: Debata
Tak zmieniam