#w Jaworznie zapadła się ziemia

Zmiana kategorii na: Kultura
Tak zmieniam