#próbował przekupić policjantów

Zmiana kategorii na: Szkoła
Tak zmieniam