#próbował przekupić policjantów

Zmiana kategorii na: Zdrowie
Tak zmieniam