Silesion.PL

serwis informacyjny

Ta inwestycja ułatwi życie kierowcom, rowerzystom i pieszym na os. Paderewskiego w Katowicach

Budowa nowego ukladu komunikacyjnego fot KAW

Budowa nowego ukladu komunikacyjnego fot KAW

Trwa realizacja ważnej dla mieszkańców osiedla Paderewskiego inwestycji. Wzdłuż ulicy Pułaskiego powstaje nowy układ komunikacyjny, poprawiający komfort i bezpieczeństwo nie tylko kierowców, ale także pieszych i rowerzystów. Prace mają zakończyć się w październiku przyszłego roku, a ich wartość to niemal 7 mln zł.

Część osiedla Paderewskiego w rejonie ulicy Pułaskiego i Sikorskiego to miejsce o szczególnej charakterystyce. Na natężenie ruchu wpływa tu nie tylko duża liczba mieszkańców, ale także sąsiedztwo Doliny Trzech Stawów, która, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim, przyciąga licznych gości. Teraz poruszanie się w tym miejscu – niezależnie czy chodzi o kierowców, rowerzystów czy pieszych – ma ulec zdecydowanej poprawie. Miejska spółka Katowickie Inwestycje S.A. prowadzi prace, których efektem będzie nowy układ komunikacyjny.

Nowa jezdnia, ścieżka rowerowa, chodnik i miejsca parkingowe

Realizacja podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy z nich dotyczy budowy układu drogowego wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem i parkingami. Powstanie on wzdłuż ul. Pułaskiego, na odcinku od ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego. Zakres prac obejmuje także min. wykonanie oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę istniejących sieci uzbrojenia podziemnego . Ponadto w ramach tego etapu zostaną nasadzone drzewa oraz krzewy.

Drugi etap inwestycji dotyczy terenu pomiędzy ul. Szeptyckiego i ul. Sikorskiego. Tam trwają prace dotyczące budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika wraz z oświelteniem i kanałem technologicznym. Podobnie jak w pierwszym etapie, tu również zostaną wykonane nasadzenia.

Zmiany w organizacji ruchu

Zakres realizowanych prac wymusza wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. Dlatego też ul. Pułaskiego – od ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego – jest wyłączona z ruchu. Ten zakaz nie obejmuje mieszkańców przyległych posesji, pojazdów budowy oraz pojazdów zarządców terenu. Z kolei na odcinku od ul. Szeptyckiego do ul. Sikorskiego ruch pieszych odbywa się ciągiem pieszym, biegnącym wzdłuż stawu.

Prace zakończą się w przyszłym roku

Realizacja inwestycji pozwoli upłynnić ruch w tej części os. Paderewskiego, dzięki niej ruch pieszy, rowerowy i samochodowy zostaną uporządkowane, a poruszanie się w tym rejonie stanie się bezpieczniejsze i wygodniejsze. Z nowego układu komunikacyjnego mieszkańcy będą mogli korzystać już w przyszłym roku. Etap prac pomiędzy ul. Graniczną a ul. Szeptyckiego ma zostać ukończony w październiku przyszłego roku. Z kolei ścieżka rowerowa, chodnik oraz miejsca postojowe na odcinku od ul. Szeptyckiego do ul. Sikorskiego będą gotowe pół roku wcześniej, czyli w kwietniu – mówi Agnieszka Dutkiewicz, zastępca dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje S.A.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024