Czytasz: Szkoła w Golasowiach pod lupą kuratorium

Szkoła w Golasowiach pod lupą kuratorium

W golasowickiej podstawówce Kuratorium Oświaty znów przeprowadzi ewaluację?

Kuratorium Oświaty rozważa przeprowadzenie kolejnej ewaluacji w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Golasowicach. W marcu 2015 r. kuratorium szkołę oceniło na najniższym poziomie, po kontroli okazało się bowiem, że istnieje grupa uczniów, którzy naruszają przyjęte przez jej społeczność normy postępowania.

Problemy w szkole w Golasowicach

- Zdiagnozowano w wyniku badania problemy rówieśnicze, w szczególności przemoc słowną, pozasłowną i fizyczną, co wskazuje, że podejmowane przez nauczycieli działania są jedynie częściowo skuteczne - czytamy raporcie ewaluacji. Kolejna miałaby wykazać, czy w szkole respektowane są już normy społeczne.

Przypomnijmy, mowa tu o szkole, w której dzieci modliły się przed lekcjami. Ojciec jednego z uczniów tutejszej placówki, który poszedł z tą sprawą do mediów, w rezultacie przeniósł swojego syna do innej szkoły. Po ogólnopolskiej aferze na ewaluacji się nie skończyło. Bożena Struzik, dyrektor golasowickiej szkoły, wytoczyła przeciwko jego synowi sprawę o demoralizację.

Sąd Rodzinny w Jastrzębiu-Zdroju sprawdzał, czy chłopiec wykazuje cechy demoralizacji polegającej m.in. na tym, że na zajęciach lekcyjnych jest niezdyscyplinowany, ignoruje polecenia nauczycieli, przeszkadza innym uczniom, przezywa, wyśmiewa, czy dopuszcza się wobec nich przemocy. Sprawa została umorzona.

Będzie kolejna kontrola?

Cała sprawa ucichła, ale kuratorium znów zastanawia się nad przeprowadzeniem kontroli w Szkole Podstawowej w Golasowicach.

- Obowiązujące przepisy nie obligują organu sprawującego nadzór pedagogiczny do ponownego przeprowadzenia ewaluacji w tej szkole. Niemniej jednak, w związku z tym, iż badane wymaganie dotyczy kluczowych spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły, rozważa się przeprowadzenie w niej doraźnej ewaluacji – informuje bielska delegatura Kuratorium Oświaty.

Czytaj więcej