Czytasz: Sylwester w Katowicach: co można zabrać na imprezę

Sylwester w Katowicach: co można zabrać na imprezę

Co można wnieść, a czego nie zabierzemy ze sobą na Sylwestrową Moc Przebojów?

31 grudnia będziemy wspólnie bawić się pod katowickim Spodkiem. Powitamy Nowy Rok z takimi gwiazdami jak Alvaro Soler, Sylwia Grzeszczak czy Boys. Policja apeluje jednak o bezpieczeństwo w trakcie imprezy.

Sylwester 2017/2018 w Katowicach: czego nie można wnosić pod spodek?

 • - dronów lub jakichkolwiek innych urządzeń latających,
 • - środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • - napojów alkoholowych,
 • - wyrobów pirotechnicznych,
 • - broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • - materiałów wybuchowych,
 • - materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • - plastikowych, szklanych lub metalowych pojemników lub puszek,
 • - symboli lub barw klubów sportowych w jakiejkolwiek postaci,
 • - ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt, rowerów, skuterów oraz motocykli na teren imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy,

Sylwester 2017/2018 w Katowicach: co jest zabronione?

 • - wnoszenie wskaźników laserowych,
 • - wnoszenie transparentów, flag lub innych elementów, które mogą utrudniać widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych,
 • - wnoszenie elementów odzieży lub przedmiotów służących do zakrycia twarzy lub do uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji,
 • - głoszenie i wywieszanie haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.,
 • - wnoszenie kasków oraz parasoli z metalowymi zakończeniami,
 • - wnoszenie trąbek (np. wuwuzele itp.) oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym.

Osoby posiadające przedmioty wyszczególnione na powyższej liście nie zostaną wpuszczone na teren imprezy.

Zabrania się wchodzenia na elementy infrastruktury technicznej i miejskiej a także na obszary, które są niedopuszczone dla Uczestników (np. scena i jej zaplecze, stanowisko realizacyjne, itp.). Nie wolno rzucać przedmiotami, rozniecać ognia i niszczyć mienia znajdującego się na terenie imprezy.

Sylwester 2017/2018 w Katowicach: Kto nie wejdzie na imprezę? 

 • - w przypadku przekroczenia określonej zezwoleniem liczby Uczestników przebywających na terenie imprezy,
 • - posiadający broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
 • - znajdujący się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 • - zachowujący się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
 • - uniemożliwiającym wskutek zakrycia twarzy ustalenie tożsamości osoby na podstawie uprawnienia z art. 9 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Sylwester 2017/2018 w Katowicach: Informacje dla niepełnosprawnych:

Na terenie imprezy został wydzielony sektor wyposażony w specjalnie zaadoptowany podest dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózkach, mających problemy z poruszaniem się, niewidomych) wraz z opiekunami. Sektor zlokalizowany jest przy przejściu podziemnym na skrzyżowaniu Al. Korfantego i Al. Roździeńskiego w Katowicach (naprzeciwko sceny).

Odbiór wejściówek na platformę, możliwy jest od 12 grudnia 2017 w Wydziale Polityki Społecznej UM Katowice zlokalizowanym przy ul. Rynek 1 (8 piętro, pok.805), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Liczba wejściówek ograniczona jest do 40, a o ich wydaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby niepełnosprawne zgłaszają się po odbiór wejściówki osobiście lub za pośrednictwem opiekuna, po okazaniu ważnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje pod nr tel. (032) 25-93-207.

Sylwester 2017/2018 w Katowicach: Zgubione rzeczy

Rzeczy znalezione na terenie imprezy można przekazać funkcjonariuszom Straży Miejskiej. Wszystkie znalezione rzeczy zostaną przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych, z którego będzie możliwy ich odbiór od godz. 12.00 w dniu 4. stycznia 2016. Biuro Rzeczy Znalezionych - Urząd Miasta Katowice ul. Francuska 70 I piętro pok. 101. tel. 32 705-42-61, godziny pracy Biura: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Sylwester 2017/2018 w Katowicach: Monitoring

W trosce o bezpieczeństwo uczestników Sylwestrowej Mocy Przebojów teren imprezy oraz wejścia będą monitorowane.

Czytaj więcej