Czytasz: Uniwersytet świętuje 81 lat!

Uniwersytet świętuje 81 lat!

Obchody rozpoczną się o godz. 10:00 w Auli im. dr. Józefa Lisaka (Budynek A, ul. Bogucicka 3) tradycyjnym odśpiewaniem „Gaudeamus Igitur” oraz hymnu państwowego.

W czwartek 11 stycznia 2018 roku – w 81. rocznicę wykładu, który zainaugurował działalność uczelni – społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach obchodzić będzie swoje święto. 

Obchody rozpoczną się o godz. 10:00 w Auli im. dr. Józefa Lisaka (Budynek A, ul. Bogucicka 3) tradycyjnym odśpiewaniem „Gaudeamus Igitur” oraz hymnu państwowego. 


Podczas uroczystego posiedzenia Senatu i Rad Wydziałów odbędą się m.in.: wręczenie dyplomów promocji doktorskich i habilitacyjnych, nadanie tytułów profesorów honorowych 12 pracownikom uczelni oraz uhonorowanie pracowników odznaczeniami państwowymi przez wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka i rektora dr. hab. Roberta Tomanka, prof. UE. Wręczonych zostanie 10 Krzyży Zasługi (2 Złote, 3 Srebrne i 4 Brązowe) oraz 11 Medali za Długoletnią Służbę (3 Złote, 5 Srebrnych i 3 Brązowe). Dyplomy habilitacyjne otrzyma 9 naukowców, natomiast doktorskie 15 osób. 


Uroczystość zakończy się ok. godz. 12:00. Goście wydarzenia zostaną poczęstowani urodzinowym tortem.


Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach powstał w grudniu 1936 r., jako prywatne Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. Za początkową datę działalności szkoły uważa się jednak 11 stycznia 1937 r., kiedy odbyła się inauguracja pierwszego roku akademickiego. Studia na jedynym wówczas Wydziale Organizacji Przemysłowej rozpoczęło kilkadziesiąt osób.

Rok później uruchomiony został drugi wydział – Administracji Publicznej. Studia na obu wydziałach trwały trzy lata i miały charakter zawodowy. Pierwszym rektorem uczelni był dr Józef Lisak, a pierwszą siedzibą stały się użyczone pomieszczenia obszernego gmachu ówczesnej szkoły średniej – Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych.

Z powodu wybuchu II wojny światowej, 1 września 1939 r. szkoła przestała funkcjonować. Jej działalność została wznowiona w lutym 1945 r. Od tego czasu uczelnia zaczęła się rozwijać, m.in. uzyskała prawo nadawania swym absolwentom stopni magisterskich, systematycznie powiększała kadrę nauczycieli, przybywało studentów. W kolejnych dekadach przeprowadzano liczne zmiany organizacyjne.

Uczelnia otrzymała też dwa własne obiekty w rejonie katowickich ulic 1 Maja i Bogucickiej: gmach byłego ratusza gminy miejskiej Zawodzie (obecny rektorat) oraz budynek szkolny, przystosowany do nauczania akademickiego (obecny budynek "A"). Właśnie wokół nich w latach 70. i 80. ub. wieku powstał cały kompleks nowych obiektów, tworząc w tym miejscu – nadal rozbudowywane – centrum akademickie.

Ranga uczelni jako ośrodka naukowego stopniowo wzrastała m.in. poprzez uzyskane prawo nadawania stopni doktora lub doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na kolejnych wydziałach.

W 1972 r. katowickiej Wyższej Szkole Ekonomicznej nadano imię Karola Adamieckiego – wybitnego inżyniera i ekonomisty. W 1974 r. placówka przemianowana została na Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego. Od października 2010 r. uczelnia działa jako Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Dziś uczelnia składa się z pięciu wydziałów: Zarządzania, Ekonomii, Finansów i Ubezpieczeń, Informatyki i Komunikacji oraz Biznesu, Finansów i Administracji. Łącznie na tych wydziałach z siedzibami w Katowicach i Rybniku kształci się ok. 11 tys. studentów. Uniwersytet od lat prowadzi też działania skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów.

Czytaj więcej