Czytasz: Sukces prof. Kucharza. Znacie jego "Berka Puchoka"?

Sukces prof. Kucharza. Znacie jego "Berka Puchoka"?

Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Józef Kucharz, ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Szpitala w Ochojcu został wybrany 73 członkiem Unii Polskich Pisarzy Lekarzy.


Profesor od lat publikuje. Jest autorem m.in. przekładu trzech pierwszych rozdziałów książki o najsłynniejszym misiu świata. „Pokazowuje wom Berka Ecika, kery terozki slazuje po słodach” Tak zaczyna się „Kubuś Puchatek”, czyli "Berek Puchok" w tłumaczeniu profesora na mowę śląską.

W śląskiej wersji profesora Kubuś Puchatek to właśnie Berek Puchok, Prosiaczek to Wjepszonek, Królik to Trusiek, a Krzyś to Krystek. Gdy Krystek ciągnie swojego Bereka po schodach rozlegają się dźwięki: „dup, dup, dup”; a gdy Berek przyznaje, że był „gapą, strasznie głupią gapą” mówi: „Jo bułech gupol a fest mamlaty”.  Ciągle jeszcze czekają na przekład rozdziały, z takimi  bohaterami, jak np. Kłapouchy czy Kangurzyca z Maleństwem.

Miejmy nadzieję, że prof. Kucharz szybko znajdzie na to czas, bo przede wszystkim jest wybitnym reumatologiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.  Autorem licznych publikacji naukowych, w tym m.in. dzieła "The Collagens: Biochemistry and Pathophysiology", prac z historii medycy oraz słownika medycznego.

Pasją profesora Kucharza są podróże. Napisał m.in. pierwszy polski przewodnik po Wyspach Owczych.