Czytasz: Podyplomówka ze Śląska
Zastąpią interdyscyplinarne studia śląskie, uruchomione na UŚ w 2015 r. Studia podyplomowe z wiedzy o regionie, adresowane są m.in. do nauczycieli i animatorów kultury.

Dwusemestralne studia mają ruszyć w październiku i są skierowane głównie do nauczycieli, którzy w przyszłości chcieliby zajmować się tematyką regionalną. Absolwenci posiądą podstawową wiedzę z zakresu historii i socjologii, geografii i przyrody, dziedzictwa kulturowego i sztuki oraz literatury i języka śląskiego.

- Będą przygotowani pod względem merytorycznym do prowadzenia interdyscyplinarnych zajęć z edukacji regionalnej, przyjęcia roli lidera edukacji regionalnej w szkole, tzn. m.in. koordynatora szkolnego programu edukacji regionalnej (...), animatora imprez regionalnych, konkursów wiedzy o regionie, konkursów recytacji w etnolekcie śląskim - wskazał rzecznik UŚ Jacek Szymik-Kozaczko.

Przedstawiciele uczelni dodają, że absolwenci będą mieli wiedzę i umiejętności do prowadzenia edukacji regionalnej w ramach innowacji pedagogicznej, jak np. autorskie klasy regionalne, czy programy regionalne. Posiądą też umiejętności stosowania efektywnych i atrakcyjnych metod i form kształcenia.

Zajęcia będą odbywały się nie tylko na uniwersytecie, ale też w terenie, np. w Cieszynie, Muzeum Śląskim i Kopalni Guido. Będą to seminaria prowadzone przez konkretnych ekspertów z danej dziedziny, by potencjalni nauczyciele edukacji regionalnej mogli zobaczyć, jak ciekawie poruszać i przekazywać dane kwestie.

Termin składania dokumentów upływa 20 września 2017 roku. Kierownikiem studiów jest prof. Jolanta Tambor z Wydziału Filologicznego UŚ.

- Różni mnie od innych osób, które wypowiadają się pozytywnie na temat ujęzykowienia śląszczyzny to, że uważam że nie ma narodu śląskiego i nie mógłby to być język narodowy. Regionalny tak - mówi prof. Jolanta Tambor

Podyplomowe studia z wiedzy o regionie zastąpią interdyscyplinarne studia śląskie, uruchomione na UŚ w 2015 r. W założeniu miał to być elitarny kierunek obejmujący m.in. kwestie społeczne, prawne, kulturalne, geograficzne, geologiczne i historyczne. Obecnie na studiach stacjonarnych na tym kierunku kształcą się tylko cztery osoby, a na studiach niestacjonarnych - 13. Dokończą swoją edukację (część z nich skończy w tym, a część w przyszłym roku); nie będzie już jednak nowego naboru.

Ponieważ dużo większym zainteresowaniem cieszyły się studia niestacjonarne, zgodnie z sugestiami studentów, absolwentów i potencjalnych kandydatów uczelnia zdecydowała o zamknięciu tego kierunku i zaoferowaniu w zamian studiów podyplomowych z wiedzy o regionie. Program tych studiów ma obejmować pięć modułów tematycznych: kwestie językowe (obejmujące m.in. problematykę zróżnicowania językowego w regionie); sztukę - literaturę, film i teatr; kwestie historyczno-socjologiczne; historię sztuki oraz dziedzictwo kulturowe.

Czytaj więcej