Silesion.PL

serwis informacyjny

Statystyczny mężczyzna w województwie śląskim w 2021 r.

Statystyczny mezczyzna w wojewdztwie slaskim w 2021 r.

Statystyczny mezczyzna w wojewdztwie slaskim w 2021 r.

Według najnowszyh danych statystycznych, mężczyźni w województwie śląskim to dojrzałe osoby, zwracające uwagę na swoje zdrowie i cieszące się dobrymi warunkami życia. Jednocześnie, decydują się na zawarcie związku małżeńskiego w dojrzałym wieku, co może wpłynąć na stabilność ich związku.

Zgodnie z danymi, które opublikował Urząd Statystyczny w Katowicach, średnia wieku mężczyzn w województwie śląskim wynosi 41,7 lat. Może to oznaczać, że mężczyźni są dojrzałymi ludźmi, którzy zdążyli zdobyć pewną wiedzę i doświadczenie w życiu. Przeciętna długość życia mężczyzn wynosi 71,3 lat, co jest jednym z najwyższych wyników w kraju i może świadczyć o dobrych warunkach życiowych w regionie. Średnia liczba lat dalszego trwania życia na poziomie 30,6. silesion.pl

Najczęstszym miejscem zamieszkania było miasto, gdzie mieszkało 75,5% mężczyzn. Świadczy to o dużej urbanizacji w regionie, co może wpływać na styl życia i dostępność różnych usług. Mężczyźni żyjący w województwie śląskim preferują miejskie życie, co nie jest zaskakujące biorąc pod uwagę rozwinięty charakter regionu i bogatą infrastrukturę miejską.

Śląscy mężczyźni zawierali związki małżeńskie w wieku 31,1 lat. Mężczyźni w regionie nie spieszą się z decyzją o ślubie i wolą odczekać kilka lat przed formalnym związaniem.

Ważnym aspektem zdrowia mężczyzn są porady lekarskie. Według danych, 22,4% z nich otrzymuje porady chirurgiczne ogółem, co jest najczęstszym rodzajem udzielonych porad w specjalistycznej opiece zdrowotnej.. Jest to ważne z punktu widzenia profilaktyki zdrowotnej, gdyż mężczyźni często zaniedbują swoje zdrowie, a wcześnie wykryte choroby mogą być łatwiej i skuteczniej leczone.

Jeśli chodzi o wykształcenie, najczęściej studiowany kierunek to podgrupa inżynieryjno-techniczna (18,1%). Wśród wykonywanych zawodów najczęściej występuje przetwórstwo przemysłowe – 27,2% według sekcji PKD.

Udział aktywnych zawodowo mężczyzn w ogólnej ich liczbie w wieku 15-89 lat wynosi 62,7%, a współczynnik aktywności zawodowej (czyli stosunek liczby aktywnych zawodowo do ogółu ludności w wieku produkcyjnym) wynosi 72,5%.

Najczęściej wykonywaną pracą według sekcji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest przetwórstwo przemysłowe, które zajmuje 27,2% mężczyzn pracujących. Spośród wszystkich mężczyzn w wieku 15-89 lat, 60,78% stanowią pracujący, co oznacza, że w województwie śląskim większość mężczyzn jest aktywna zawodowo i pracuje.

Statystyczny obraz mężczyzn w województwie śląskim w 2021 roku przedstawia grupę ludzi w średnim wieku, przede wszystkim zamieszkujących miasta i często zatrudnionych w sektorze przemysłowym. Mimo to, wielu mężczyzn kontynuuje naukę na poziomie studiów lub szkół policealnych, co może w przyszłości zmienić krajobraz zawodowy regionu.

Statystyczny obraz mężczyzny w województwie śląskim w 2021 roku ukazuje, że często wybierają oni kierunki techniczne na studiach, posiadają wykształcenie średnie zawodowe, pracują w sektorze przemysłowym (głównie przetwórstwo) i stanowią dużą grupę osób aktywnych zawodowo. Wyniki te mogą być pomocne dla pracodawców, którzy chcą poznać profil potencjalnych pracowników oraz dla instytucji edukacyjnych, które bedą chciały dopasować ofertę kierunków studiów do potrzeb rynku pracy.

41,7wiekmediana wieku (w latach)
71,3długość życiaprzeciętna liczba lat dalszego trwania życia mężczyzn urodzonych w 2021 r.
75,5miejsce zamieszkaniamiasto
31,1wiek zawarcia małżeństwamediana wieku wstępujących w związek małżeński (w latach)
22,4porady lekarskienajczęstszy rodzaj udzielonych porad w specjalistycznej opiece zdrowotnej (%) –
chirurgiczne ogółem
18,1kierunek studiówpodgrupa inżynieryjno-techniczna
28,7wykształcenienajczęstsze wykształcenie (w %) policealne oraz średnie zawodowe
27,2pracanajczęściej wykonywana praca według sekcji PKD (w %) przetwórstwo przemysłowe
62,7współczynnik aktywności zawodowejudział aktywnych zawodowo mężczyzn w ogólnej ich liczbie w wieku 15-89 lat (w %)
60,8wskaźnik zatrudnieniaudział pracujących mężczyzn w ogólnej ich liczbie w wieku 15-89 lat (w %)

źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author