Silesion.PL

serwis informacyjny

Stanowisko PFR Nieruchomości S.A. w sprawie konferencji mieszkańców osiedla Nowy Nikiszowie

Stanowisko spolki PFR Nieruchomosci

W związku z publikacją na temat osiedla Nowy Nikiszowiec, (https://silesion.pl/konferencja-mieszkancow-rzadowego-programu-mieszkanie-plus/) przedstawiamy przesłane poniższe stanowisko PFR Nieruchomości S.A.,

“Pragnę podkreślić, że 16 lutego 2023 roku Polski Fundusz Rozwoju i PFR Nieruchomości S.A. ogłosili instrumenty wsparcia skierowane do najemców osiedli Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Polegają one na „zamrożeniu” stawki czynszu najmu do końca 2025 roku oraz propozycji zwrotu zwaloryzowanej kaucji zabezpieczającej umowę najmu instytucjonalnego w wysokości stanowiącej równowartość jednego czynszu. Tuż po oficjalnym ogłoszeniu, do blisko 3 tysięcy rodzin trafiła pisemna informacja potwierdzająca, że każdy z obecnych najemców zostaje objęty wsparciem. Ze zwrotu kaucji – każdy najemca podejmował samodzielną decyzję – skorzystała większość lokatorów. Wiosną tego roku do kieszeni najemców trafiło ponad 3,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o utrzymanie stawki czynszu najmu na dotychczasowym poziomie, w czerwcu bieżącego roku do wszystkich najemców trafiły oświadczenia, w których wskazano, że „Spółka nie będzie dokonywać waloryzacji czynszu wskaźnikiem inflacyjnym w nadchodzących latach 2024 i 2025, co za tym idzie Państwa czynsz do końca 2025 roku pozostanie na aktualnym poziomie bez uwzględnienia wskaźnika inflacji”. Dokument sygnowany przez zarząd MDR Katowice sp. z o.o. stanowi oświadczenie woli spółki i w tym zakresie jest wiążący. Wybór tego trybu wiązał się z potrzebą jak najszybszego zapewnienia naszych najemców o utrzymaniu formuły ogłoszonego wsparcia. Niezależnie od tego, najemcy otrzymali informację, że jest możliwość podpisania aneksu, w którym zostanie zawarty zapis dotyczący braku waloryzacji we wskazanym terminie. Na około 3 tysiące najemców, wolę otrzymania aneksu wyraziło około 30 osób.

Warto podkreślić, że wszyscy najemcy, którym kończą się umowy najmu na osiedlu Nowy Nikiszowiec przedłużyli je na kolejny okres. Najemcom, którzy zawarli już umowy zostaną wysłane oświadczenia dotyczące zamrożenia czynszu z aktualną datą, z kolei ci, którzy dopiero będą przedłużać umowy ponownie otrzymają oświadczenia wraz z aneksem.

W zakresie pytań dotyczących kaucji zabezpieczającej umowę najmu, przypomnijmy, że nasi najemcy mieli do wyboru jej dwa wymiary. Najemca zawierający umowę mógł wybrać kaucję w wysokości trzykrotności czynszu najmu lub sześciokrotności w przypadku, gdy nie poddawał się weryfikacji finansowej.  Najemcy, którzy przedłużają umowy najmu na osiedlu Nowy Nikiszowiec otrzymują informację, że przy przedłużeniu umowy istnieje możliwość zmiany jej wymiaru pod warunkiem poddania się weryfikacji zdolności czynszowej. Ponadto, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obecnych lokatorów Funduszu Mieszkań dla Rozwoju, podjęto decyzję o dodatkowym obniżeniu wartości kaucji dla obu grup najemców.

Wszystkie informacje dotyczące wysokości kaucji oraz zasady jej waloryzacji znajdują się w paragrafie nr. 6 umowy najmu instytucjonalnego. Co do zasady, najemca ma obowiązek uzupełnienia kwoty kaucji w każdym przypadku jej podwyższenia w wyniku waloryzacji np. spowodowanej waloryzacją czynszu najmu.

Kontenery na odpady budowlane, zostały zapewnione w pierwszych miesiącach po rozpoczęciu zasiedlania Nowego Nikiszowca z uwagi na masową ilość odpadów – głównie kartonów i styropianów oraz starych mebli – oraz brak prawidłowej segregacji odpadów, które nie były odbierane przez miasto Katowice w ramach deklaracji śmieciowych. Zapewnienie kontenerów wynikało z obowiązku właściciela inwestycji o zapewnieniu prawidłowej segregacji, utrzymania porządku i usuwania odpadów z nieruchomości. Rozliczenie kosztów za wywóz odpadów odbyło się zgodnie z zapisami umów najmu jako koszt bieżącej eksploatacji. W związku z nieuregulowaniem zobowiązania, wobec kilku najemców osiedla dokonano potrącenia niezapłaconej kwoty z kaucji na zasadach określonych w umowie najmu.

Wyjaśniamy, iż z uwagi na upadłość generalnego wykonawcy osiedla Nowy Nikiszowiec, właściciel inwestycji podjął współpracę z dwoma wykonawcami zastępczymi, którzy od 2022 r. realizują na osiedlu prace związane z usuwaniem usterek. Ujawnienie usterek wykonawczych i wykończeniowych po odbiorze inwestycji jest procesem naturalnym, Spółka MDR Katowice realizuje proces gwarancyjny i wszystkie usterki zgłaszane przez Najemców są weryfikowane i kwalifikowane do wykonania. Na ten moment usuniętych zostało ok. 90% usterek zgłoszonych przez Najemców i proces ten pozostaje w trakcie.

Najemcy osiedla Nowy Nikiszowiec w maju bieżącego roku byli informowani o nowym harmonogramie w zakresie zawierania umów najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. Przedstawienie oferty jest planowane w połowie 2024 roku. Do tego czasu wszyscy najemcy są uprawnieni do korzystania z lokali na podstawie umów najmu instytucjonalnego. Należy podkreślić, że wykup mieszkania będzie możliwy w dwóch wariantach: zakupu mieszkania za gotówkę, na kredyt hipoteczny lub zawarcia umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. Najemca podpisując umowę najmu z dojściem do własności płaci czynsz DDW, który zawiera opłatę za najem oraz część kapitałową związaną z wykupem mieszkania. Po 25 latach staje się właścicielem mieszkania. Cena wykupu- niezależnie od wybranego wariantu – będzie wynikała z aktualnej w momencie sprzedaży wartości nieruchomości.

Poziom wynajęcia mieszkań na osiedlu Nowy Nikiszowiec od dwóch lat pozostaje bardzo wysoki. Na przestrzeni tego czasu z najmu zrezygnowało około 5% najemców.

Druga inwestycja na terenie Katowic, czyli osiedle przy ul. Korczaka jest na etapie realizacji. Informacje na temat warunków oferowania mieszkań w tej lokalizacji zostaną przedstawione w terminie, w którym roboty budowlane będą na ukończeniu.”

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author

1 thought on “Stanowisko PFR Nieruchomości S.A. w sprawie konferencji mieszkańców osiedla Nowy Nikiszowie

 1. ZWROT KAUCJI – “zwrotu zwaloryzowanej kaucji zabezpieczającej” – czy wam PFR, nadal wydaje się że zwrot własnych pieniędzy najemców to jest jakaś pomoc? Proszę mi pokazać, jaki prywatny wynajmujący pobiera 6-cio, lub 3 krotność czynszu jako kaucję? To że oddacie jeden czynsz, to nadal nie zmienia faktu że żerujecie na ludziach wymagając takich ogromnych kaucji, niby za co? za puste ściany? prywatny najemca oddaje meble, sprzęty itp, a wy co? I wydaje się wam że to jest jakaś pomoc?

  “do kieszeni najemców trafiło ponad 3,5 miliona złotych”, oddaliście ludziom ich własne pieniądze, co w tym niezwykłego? i powtarzam, oddaliście kaucje w wysokości jednego czynszu, ale nadal nie zmienia to faktu że ludziom wyszarpaliście 5 lub 2, a dla tych co nie skorzystali z waszej łaski nadal 6 lub 3.

  KAUCJA REWALORYZACJA – w paragrafie 6 umowy jest napisane wyraźne że wynajmujący zwróci najemcy zwaloryzowaną kaucję, nie ma nic o tym że wynajmujący ma uzupełnić kaucję w przypadku waloryzacji czynszu. Mam kopie umowy i właśnie to sprawdziłem.

  KONTENERY – PFR okradło mieszkańców fundując im usługę której nie zamawiali – okradło pobierając opłaty z nadpłat za media wbrew woli wynajmujących – nadal czekam kiedy zainteresują się tym odpowiednie służby, była to jawna kradzież i domagam się by winnych tej kradzieży postawiono zarzuty i osądzono.

  UPADŁOŚĆ GENERALNEGO WYKONAWCY – kogo to interesuje, trzeba było znaleźć rzetelnego wykonawce a nie najtańszego który obiecywał gruszki na wierzbie.

  I GDZIE OBIECANE DOJŚCIE DO WŁASNOĆI.
  

Average
5 Based On 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *