Czytasz: Trzecia osoba w województwie

Trzecia osoba w województwie

Stanisław Gmitruk w rozmowie z Silesion.pl o swojej nowej roli.

Zgodnie z zasadami precedencji jest trzecią osobą w województwie. Po wojewodzie Jarosławie Wieczorku i marszałku Wojciechu Sałudze. Stanisław Gmitruk. Od dziś nowy szef Sejmiku. Funkcje przewodniczącego określa statut województwa śląskiego. Do jego zadań należy organizacja prac sejmiku i prowadzenie jego obrad. Tylko tyle i aż tyle. 

- Od przewodniczącego Sejmiku dużo zależy w sensie organizacyjnym. A to jak ułoży pracę komisji i plan obrad wpływa na kwestię merytoryczną. - mówi Stanisław Gmitruk

"Mam predyspozycje, żeby temu zadaniu sprostać."

- To się wszystko, mówiąc kolokwialnie kręci. Trzeba tylko inspirować. Tutaj nie trzeba kontrolować, bo poszczególne jednostki administracyjne Sejmiku działają sprawnie

Nowy przewodniczący podkreśla swoje duże doświadczenie samorządowe i w administracji rządowej. Dzięki Polskiemu Stronnictwa Ludowemu przez ostatnie dwa lata był wiceprzewodniczącym. Jest dyrektorem w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zaczynał jako radny Częstochowy. Z miastem związany jest do dziś, co podkreśla w odpowiedzi na pytania o wyzwania wobec tworzącej się metropolii.

Duży może więcej

- Nie jestem mieszkańcem aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. Trzeba wiele spraw koordynować, takich jak komunikacja, plan zagospodarowania przestrzennego, wspólna promocja. Na przykładzie zakupu energii widać, że duży może więcej. Aglomeracja będzie na Śląsku i Zagłębiu, ale będzie pośrednio służyła i regionowi częstochowskiemu, i bielskiemu.

WSPÓLNA PRACA

Stanisław Gmitruk zaapelował do radnych, marszałka i zarządu o zgodną merytoryczną i współpracę. Dla niego priorytetowa jest kwestia budowy dróg. W szczególności lokalnych. Drugim celem jest ochrona zdrowia i sprawne kooordynowanie 46 placówek zdrowotnych podlegających Marszałkowi. Trzecim priorytetem jest kultura. Wymiernym działaniem ma być wsparcie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

Priorytety Sławomira Gmitruka
Co przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego uważa za szczególnie ważne?

 Życzyłbym sobie i innym radnym zdrowia, bo to jest najważniejsze. Wierzę, że do końca piątej kadencji sejmiku będziemy mogli mieć satysfakcję z pełnienia funkcji samorządowej.

Czytaj więcej