Czytasz: Stacja Chorzów Uniwersytet

Stacja Chorzów Uniwersytet

Na trasie Chorzów Batory - Tczew powstanie nowy studencki przystanek.

Jeśli rozmowy miasta Chorzów, Uniwersytetu Śląskiego oraz Kolei Śląskich zakończą się sukcesem, pomiędzy stacjami Chorzów Batory i Chorzów Miasto powstanie stacja Chorzów Uniwersytet. Inwestycja mogłąby zostać zrealizowana w ramach planowanej przez PKP PLK SA modernizacji linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory – Tczew w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014–2020”. 

- Dzięki takiemu rozwiązaniu zarówno mieszkańcy Chorzowa, jak i dojeżdżający do miasta z innych części śląsko-zagłębiowskiego regionu studenci i pracownicy prężnie rozwijających się uczelni zyskają podwyższony komfort codziennych przejazdów, czyniąc je szybszymi, bezpieczniejszymi i wygodniejszymi - tłumaczy Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik UŚ.

Chorzów Uniwersytet powstałby w niedalekim pobliżu kampusów Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Bankowej oraz chorzowskiego szpitala. Na tym obszarze działa Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, Centrum Nauk Stosowanych, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Szkoła Zarządzania, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Archiwum UŚ.

Jak podkreślają pomysłodawcy, inwestycja powstanie "w trosce o rozwój Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i polepszenia jakości codziennej egzystencji mieszkańców aglomeracji".

Czytaj więcej