Czytasz: Solidarność z chorzowską pediatrią

Solidarność z chorzowską pediatrią

Do protestu prowadzonego przez Społeczny Komitet Ratowania Chorzowskiej Pediatrii przyłącza się NSZZ „Solidarność”.

Członkowie „Solidarności” z Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii wystąpili o wsparcie w prowadzonej akcji przeciw łączeniu szpitali w Chorzowie do Zarządu Regionu, Komisji Krajowej oraz Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”. Budynki Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii zostaną oflagowane, związkowcy będą rozmawiać z pacjentami.

"Mamy nadzieję na pomoc organizacyjną związku, a jeśli będzie to potrzebne, to także podczas pikiet i manifestacji. Otrzymaliśmy pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, potwierdzające, że nasz list do premier Beaty Szydło dotarł. Odpowiedź na niego zostanie przygotowana prze Ministerstwo Zdrowia. Niecierpliwie na tę odpowiedź czekamy" - poinformowały Silesion dr Magdalena Dudzińska i dr Mariola Woszczyk ze Społecznego Komitetu Ratowania Chorzowskiej Pediatrii. 

 Przedstawiciele Komitetu gościli też w Sejmie na obradach Komisji Zdrowia. Zrelacjonowali przyczyny i przebieg protestu oraz przybliżyli zagrożenia wynikające z połączenia szpitali w Chorzowie. 

"Dotarła też do nas już  odpowiedź ze strony Krzysztofa Hornika, Przewodniczącego Rady Miasta Chorzowa. Cieszymy się z tej odpowiedzi, bo oznacza ona faktyczne uznanie Komitetu przez władze miasta. Mniej entuzjazmu wzbudza natomiast treść listu. Krzysztof Hornik potwierdził w nim to, co wcześniej można było wyczytać z dokumentów przygotowanych przez urzędników. Przewodniczący przyznaje, że uchwała o połączeniu szpitali w Chorzowie została przyjęta z naruszeniem przepisów o konsultacjach społecznych. Na jednej z najbliższych sesji Rady Miasta głosowana ma więc być kolejna  uchwała. Tym razem będzie to jednak nie połączenie, ale PRZEJĘCIE Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii przez Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie. W uzasadnieniu do projektu brakuje choćby wzmianki, że przejęcie to związane jest z ustawą o sieci szpitali. Pełno w niej natomiast ogólników i pobożnych życzeń" - napisali członkowie Komitetu.

Czytaj więcej