Czytasz: Smog dusi śląskie. Dramatycznie zła jakość powietrza w całym województwie

Smog dusi śląskie. Dramatycznie zła jakość powietrza w całym województwie

Powietrze o poranku jest tak złe, że powinniśmy zostać w domach.

W całym województwie stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu są mocno podwyższone, normy dzienne zostały przekroczone o ponad 300 procent. Najgorzej jest w Rybniku, powiecie wodzisławskim, raciborskim, Kotlinie Żywieckiej i Katowicach. Niewiele lepiej jest w Częstochowie czy w Zagłębiu. We wtorek wychodzenia na zewnątrz powinny unikać osoby z problemami układu oddechowego, krążenia oraz małe dzieci i seniorzy.

- Niestety w najbliższych dniach jakość powietrza nie będzie najlepsza, będą wysokie stężenia pyłu szczególnie w godzinach wieczornych, nocnych, a więc tutaj rzeczywiście należy zachować ostrożność, ograniczyć korzystanie z ruchu na otwartej przestrzeni – ostrzega Andrzej Szczygieł, naczelnik Regionalnego wydziału monitoringu środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

JAK ZABIJA SMOG?

Od nieodczuwalnych zmian fizjologicznych i oddziaływania na układ nerwowy począwszy, przez powodowanie problemów z układem oddechowym i podrażnień oczu, nosa, gardła, aż po nowotwory złośliwe. W przypadku dzieci nienarodzonych może w skrajnych przypadkach dojść nawet do obumarcie płodu. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje zaostrzenie takich chorób jak POChP i astma, prowadzi też do częstszych infekcji dróg oddechowych, zwłaszcza u dzieci i osób starszych. Ponieważ najdrobniejsze cząstki pyłu zawieszonego mają zdolność przenikania z pęcherzyków płucnych do krwioobiegu, skażenie powietrza podnosi ciśnienie krwi i zwiększa ryzyko wystąpienia niedokrwiennego udaru mózgu oraz zawału serca, zaostrza też niewydolność serca.

Według WHO zanieczyszczenie powietrza odpowiada także za ok. 15 proc. przypadków raka płuca. W niektórych miastach Polski stężenie rakotwórczego benzoalfapirenu osiąga poziom odpowiadający wypaleniu od kilkuset do nawet trzech tysięcy papierosów rocznie.

Skażenie powietrza może być też odpowiedzialne za część przypadków raka pęcherza i innych nowotworów, nie pozostaje również bez wpływu na układ nerwowy. U dzieci i młodzieży może skutkować np. słabszą koncentracją i w konsekwencji gorszymi wynikami w nauce. U dorosłych zaś przyspiesza starzenie się układu nerwowego i sprzyja depresji, a niewykluczone, że również chorobie Alzheimera.

Drobne cząsteczki zanieczyszczeń potrafią przenikać przez barierę łożyskowo-naczyniową do organizmów nienarodzonych dzieci. Podejrzewa się związek jakości powietrza, którym oddycha ciężarna matka, z ryzykiem rozwoju m.in. białaczki limfoblastycznej i nowotworu gałki ocznej we wczesnym okresie życia dziecka, a także z wolniejszym rozwojem dziecka i upośledzeniem jego funkcji poznawczych. Co szczególnie istotne, zanieczyszczone powietrze może doprowadzić do wcześniactwa, niższej wagi urodzeniowej, a nawet do poronienia.

Czytaj więcej