Czytasz: Ślonska godka językiem regionalnym?

Ślonska godka językiem regionalnym?

Nowoczesna złoży projekt ustawy "dekomunizacyjnej" jeszcze w tym tygodniu.

Gdzie była Katarzyna Lubnauer, kiedy Ryszard Petru ogłaszał powstanie nowego stowarzyszenia? W Sejmie na debacie o nadaniu statusu języka regionalnego ślonskiej godce. Nowoczesna złoży projekt ustawy jeszcze w tym tygodniu.

Godka jest największym dobrem kulturowym Śląska, ale jest też ważna dla całej Polski, bo to obywatele, także ci będącymi członkami mniejszości, stanowią o kolorycie naszego kraju. Wprowadzenie tej ustawy będzie miało jednoznacznie pozytywny wpływ na Śląsk, jak i na całą Polskę. Powiększy kapitał społeczny, polepszy więzi społeczne, będzie miało także pozytywny wpływ na lokalne firmy – mówi Monika Rosa.

Ustawa dekomunizacyjna Nowoczesnej

Posłanka z Katowic uważa, że przyjęcie tej ustawy będzie też wyrównaniem niesprawiedliwości historycznych wobec Ślązaków.

– Komunizm miał na celu zunifikowanie społeczeństwa, mniejszości miały przestać istnieć i wtopić się w większość. Śląskie dzieci były bite za to, że mówiły po śląsku. A więc nasza ustawa jest tak naprawdę dekomunizacyjna – już dawno temu skończył się komunizm i mniejszości powinni mieć swoje prawa, a w tym wypadku prawo do zachowania swojego języka – oświadcza Rosa.

Jak podkreśla Katarzyna Lubanuer Nowoczesna to nie tylko troska o praworządność, gospodarkę i neutralność światopoglądową państwa, ale także upominanie się o prawa mniejszości.

- Nasz projekt ustawy utrzymany jest w tym duchu, w duchu poszanowania odrębności kulturowej pewnej, całkiem sporej, grupy obywateli polskich. W Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 roku 509 tys. obywateli zadeklarowało, że używa śląskiej godki. – powiedziała przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Śląski na równi z kaszubskim

Rada Europy w 1992 roku wymyśliła pojęcie „języka regionalnego”, jako narzędzia chroniącego mniejsze języki przed wyciągnięciem.

– Język kaszubski zyskał taki status w 2005 roku, a etnolekt śląski według ekspertów spełnia te same warunki co kaszubszczyzna, powinien więc też być uznany za język regionalny – mówiła Lubnauer.  

Ustawa to nie wszystko. Nowoczesna przygotowuje "Program dla śląskiej godki", którego jednym z punktów będzie powołanie samorządowej jednostki, Instytutu Śląskiej Mowy i Kultury, której celem będzie ochrona i rozwój języka śląskiego. 

Czytaj więcej