Czytasz: "Ślązaków nie można uznać za mniejszość etniczną”

"Ślązaków nie można uznać za mniejszość etniczną”

Obywatelski projekt odrzucony głosami posłów PiS i Kukiz'15.

"JAKO RDZENNA ŚLĄZACZKA, KTÓRA UMIE GODAĆ, WNIOSKUJĘ NEGATYWNĄ OPINIĘ CO DO TEJ USTAWY"

Połączone komisje administracji oraz mniejszości narodowych i etnicznych, głosami posłów PiS i Kukiz'15 odrzuciły obywatelski projekt ustawy o uznaniu Ślązaków za mniejszość etniczną. Wniosek złożyła posłanka Anna Siarkowska klubu Kukiz'15. Z Siedlec.

Główną narracją większości sejmowej dążącej do odrzucenia projektu, był głos gliwickiej posłanki Barbary Dziuk, która paradoksalnie nie jest członkiem, ani jednej ani drugiej komisji.

Przedstawiciel rządu, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sebastian Chwałek ograniczył się jedynie do podkreślenia zasadności argumentów posłanki Dziuk i zarekomendował odrzucenie obywatelskiego projektu.

Ślązaków nie można uznać za osobną mniejszość etniczną, ponieważ język, kultura i tradycja nie są odrębne od języka, kultury i tradycji polskiej.

Ślązacy są jedną z grup etnograficznych narodu polskiego. Folklor mieszkańców Śląska stanowi nieodłaczną część folkloru narodu polskiego. Również historia i tradycja Śląska są nieodłaczną częścią historycznego dziedzictwa narodu polskiego i ma różne odcienie.

Podobnie w przypadku odrębności językowej. Ludność zamieszkująca obszar Śląska posługuje się dialektem; jednym z czterech - obok małopolskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego - głównych dialektów języka polskiego.

Uznanie istnienia kolejnych mniejszości etnicznych np. śląskiej, wielkopolskiej, mazowieckiej, doprowadziłoby do paradoksalnej sytuacji, w której społeczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej składałoby się wyłącznie z mniejszości etnicznych. - argumentowała posłanka Dziuk.