Czytasz: Wnioski o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych – do 28 grudnia

Wnioski o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych – do 28 grudnia

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wdraża fundusze unijne skierowane do przedsiębiorców. Do wykorzystania jest 195 mln zł.

Do 28 grudnia przedłużono termin składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z pracami badawczo-rozwojowymi - podało Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, które wdraża fundusze unijne skierowane do przedsiębiorców. Do wykorzystania jest 195 mln zł.

W samym konkursie wprowadzone zostały zmiany, dzięki którym więcej firm będzie miało możliwość skorzystania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – przekazała w piątek Paulina Cius ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP).

To już trzeci nabór wniosków o dotacje ze środków RPO na badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. „Bardzo istotne we wdrażaniu działania (...) jest dotarcie do tych firm, które są zainteresowane tworzeniem nowych technologii, myślą o dywersyfikacji działalności, o nowych kierunkach rozwoju, ale także do świata nauki, który w tym tandemie ma odgrywać bardzo istotną rolę. Te konkursy są właśnie dla nich” - wskazała Cius.

Przeprowadzone już dwa nabory wskazują na spore zainteresowanie przedsiębiorców finansowaniem prac badawczo-rozwojowych. W pierwszym konkursie, z 2016 roku, wpłynęły 102 wnioski, a dofinansowanie uzyskało 56 projektów na łączną kwotę ponad 72 mln zł. Drugi nabór, ogłoszony w kwietniu br. także cieszył się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Zgłoszono ponad sto wniosków, które obecnie są ocenianie pod względem merytorycznym.

Najwięcej z dotychczas zgłoszonych przedsięwzięć dotyczy branż związanych z medycyną - produkcji urządzeń, aparatury medycznej, a także technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności działalności związanej z oprogramowaniem.

Konkursy na dofinansowanie badań i rozwoju w przedsiębiorstwach są ściśle powiązane z realizacją założeń Regionalnej Strategii Innowacji. Przyjęty w 2012 r. przez śląski sejmik dokument wskazuje na dwa priorytety - zwiększanie i integrację istniejącego potencjału regionu oraz kreowanie inteligentnych rynków dla technologii przyszłości.

ŚCP podkreśla, że obecnie wprowadzona została zmiana, poszerzająca katalog firm, mogących skorzystać z dofinansowania. "To nowe otwarcie i szansa na wsparcie pomysłów, które pozwalają realizować Regionalną Strategię Innowacji” - zaznaczyła Cius.

„Na liście kodów PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności - PAP) dla inteligentnych specjalizacji woj. śląskiego znalazło się 67 dodanych nowych pozycji, zaproponowanych po konsultacjach w ramach badania ewaluacyjnego +Procesy przedsiębiorczego odkrywania w kontekście rozwoju innowacyjnego województwa śląskiego do 2020 roku+" - dodała.

Wśród nich znalazły się m.in. pozycje z dziedziny energetyki (produkcja wyrobów budowlanych z betonu, przemysłowych urządzeń chłodniczych, wytwarzanie energii elektrycznej), z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, z dziedziny medycyny (produkcja wyrobów kosmetycznych, instrumentów optycznych). Dzięki takiej modyfikacji uda się dofinansować więcej przedsięwzięć z zakresu B+R – zaznaczają przedstawiciele ŚCP.

Konkurs daje wnioskodawcom dwie możliwości. W ramach pierwszego typu projektu „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej” do wsparcia będą kwalifikowały się projekty, w których wnioskodawcy utworzą, rozbudują lub zmodernizują infrastrukturę służącą prowadzeniu przez nich prac badawczo-rozwojowych.

W drugim typie „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach”, projektodawca może uzyskać środki na prowadzenie prac przemysłowych i eksperymentalno–rozwojowych lub wyłącznie prac eksperymentalno-rozwojowych. Bardzo ważna zmiana dotyczy zniesienia ograniczeń w zakresie ilości składanych projektów przez przedsiębiorcę – w tym naborze można zgłosić więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie. (PAP)

autor: Krzysztof Konopka

edytor: Dorota Kazimierczak

Czytaj więcej