Czytasz: W woj. śląskim będą szukać ropy i gazu!

W woj. śląskim będą szukać ropy i gazu!

Roboty ruszą 1 listopada. Sprawdź gdzie [MAPA]

W święto Wszystkich Świętych na ternie gminy Miedźna i Pszczyna spółka Geofizyka Toruń rozpocząć ma poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Prace przygotowawcze już się rozpoczęły, przedstawiciele spółki ustalają obecnie z właścicielami poszczególnych gruntów termin przeprowadzenia badań. Wszystko wskazuje na to, że spółka pracować będzie nie tylko 1 listopada, ale i w sobotę oraz niedzielę.

- Badania geologiczne, które wykonać ma Geofizyka, polegać będą na rejestrowaniu mikro drgań sejsmicznych, które generowane są mechanicznie przez zestaw czterech pojazdów wibrosejsmicznych. Rejestrację wykonuje się przy użyciu specjalnej aparatury, połączonej kablami z rozmieszczonymi na powierzchni ziemi grupami odbiorników zbierających falę sejsmiczną - komunikuje Urząd Gminy Miedźna.

Do celów pomiarowych będą wiercone płytkie otwory wiertnicze (ok. 60 m), ale za ewentualne szkody wyrządzone podczas badań, przysługuje właścicielom uszkodzonych gruntów i nieruchomości, odszkodowanie.

Teren, na której rozłożona ma zostać aparatura kablowa, został na poniższej mapie zaznaczony niebieskimi liniami. Przejazdu pojazdów wibrosejsmicznych spodziewać się mogą zaś mieszkańcy terenów, na który zaznaczono linie czerwone.