Czytasz: Stary dworzec i dawna słodownia dostaną pieniądze?

Stary dworzec i dawna słodownia dostaną pieniądze?

Siedem projektów z woj. śląskiego na liście rezerwowej w konkursie na unijne wsparcie.

Rewitalizacja starego dworca w Katowicach i przebudowa dawnej słodowni browaru w dzielnicy Szopienice w tym mieście – do dwa z siedmiu projektów rezerwowych w konkursie na unijne wsparcie rewitalizacji obszarów zdegradowanych w centralnej części Śląskiego.

Konkurs ten przeprowadzono w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO). Nabór do konkursu trwał do końca maja 2017 r. Zarejestrowano 30 projektów o łącznej wartości ok. 270 mln zł i łącznej kwocie wnioskowanego dofinansowania 184,1 mln zł. 5 wniosków nie przeszło oceny formalnej. Po etapie oceny merytorycznej na liście nadal znajdowało się 25 projektów.

W środę koordynujący procedurę konkursową Związek Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego podał, że dofinansowania wybrano 18 projektów o łącznej wartości przekraczającej 178 mln zł.

Jak poinformowała PAP Beata Goleśna z wydziału rozwoju regionalnego urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego, budżet konkursu (tzw. alokacja) na poziomie 114,6 mln zł pozwolił na razie wybrać do dofinansowania kwotą 108 mln zł 18 projektów; pozostałe środki musiały zostać zabezpieczone pod kątem procedury odwoławczej.

- Siedem projektów pozostaje na tzw. liście rezerwowej. W sytuacji pojawienia się możliwości finansowych na podniesienie alokacji w konkursie możliwe będzie dofinansowanie kolejnych projektów. Obecnie trwa analiza potencjału finansowego w tym zakresie - wskazała Goleśna.

Największy na liście rezerwowej jest przygotowany przez prywatnego inwestora projekt pierwszego etapu rewitalizacji starego dworca w ścisłym centrum Katowic (przebudowę Placu Dworcowego w tym rejonie przygotowuje miasto). Przedsiębiorca posiada cztery budynki dawnego dworcowego kompleksu (ul. Dworcowa 2-10) o łącznej powierzchni 12,1 tys. m kw. Z opisu jego inwestycji wynika, że ma ona mieścić wiele funkcji: handel, usługi, biura, gastronomię i rozrywkę. Zgłoszony przezeń projekt oszacowano na 24,4 mln zł; wnioskowana dotacja to 15,5 mln zł.

Browar Mokrskich w Szopienicach:

Ponadto na liście rezerwowej znalazły się: również przygotowana przez prywatnego inwestora przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie browaru Mokrskich w katowickiej dzielnicy Szopienice na centrum aktywności lokalnej (projekt za 9,8 mln zł; wniosek o 6 mln zł dotacji) czy zgłoszona przez powiat bieruńsko-lędziński przebudowa i wyposażenie poprzemysłowego budynku maszyn wyciągowych byłego szybu Piast w Lędzinach pod kątem utworzenia centrum usług społecznych (projekt za 8,7 mln zł; wniosek o 5,8 mln zł dotacji).

Pozostałe projekty z listy rezerwowej przygotowały: samorząd Mysłowic (kluby inicjatyw lokalnych za 2,6 mln zł; wniosek o 1,8 mln zł), samorząd Zawiercia (I etap rewitalizacji osiedla TAZ w Zawierciu za 0,7 mln zł; wniosek o 0,5 mln zł), samorząd Siemianowic Śląskich (rewitalizacja Pałacu Rheinbabenów na cele społeczno-aktywizacyjno-integracyjne za 2,4 mln zł; wniosek o 1,7 mln zł) oraz parafia św. Jacka z Gliwic (rewitalizacja domu św. Jacka na potrzeby lokalnego centrum integracji i usług społecznych za 1,4 mln zł; wniosek o 1 mln zł).

Spośród dofinansowanych już projektów największy – dotyczący rewitalizacji zabytkowej wieży ciśnień w Zabrzu - przygotowało tamtejsze Muzeum Górnictwa Węglowego (całość za 34,1 mln zł, w tym 23,6 mln zł z RPO). Kolejne pod względem wielkości dofinansowanie trafi do prywatnego inwestora na jeden z etapów rewitalizacji pałacu rodu Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich i terenu pałacowego ogrodu (projekt za 36,9 mln zł, w tym 17,1 mln zł z RPO).

Dotacje otrzymają też trzy projekty samorządu Sosnowca, po dwa Siemianowic Śląskich, Rudy Śląskiej i Katowic, a także pojedyncze przedsięwzięcia Chorzowa, Radzionkowa, Mikołowa, Zawiercia, Czeladzi, gminy Ciasna oraz Orzesza.

Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w tej samej dziedzinie trwa jeszcze do końca stycznia br. Pula środków do podziału wynosi w nim 84,9 mln zł. Łącznie 67 wniosków zgłoszono też w konkursie dotyczącym renowacji obiektów dziedzictwa, w którym 200 mln zł ma wesprzeć prace przy zabytkach tego regionu oraz obiektach tamtejszego Szlaku Zabytków Techniki.(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Anna Mackiewicz

Czytaj więcej