Czytasz: Pracuje już Rzecznik Funduszy Europejskich dla RPO

Pracuje już Rzecznik Funduszy Europejskich dla RPO

Rolą rzecznika ma być dbanie o interesy wszystkich uczestników procesów związanych z RPO. W jaki sposób?

Pomocą przy trudnościach związanych z procedurami Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego (RPO) może od początku grudnia br. służyć Rzecznik Funduszy Europejskich dla tego programu – poinformował w poniedziałek urząd marszałkowski.

Stanowisko Rzecznika Funduszy Europejskich zarząd woj. śląskiego utworzył w strukturze organizacyjnej wydziału rozwoju regionalnego tego urzędu.

Taką instytucję przewidziała nowelizacja ustawy z lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawy wdrożeniowej). Zgodnie z nowelizacją rzecznika obligatoryjnie powołają instytucje zarządzające; dla programów regionalnych są to samorządy wojewódzkie.

Dotąd Rzecznika Funduszy Europejskich powołało – pod kątem swoich RPO - kilka województw, m.in. lubelskie, mazowieckie i zachodniopomorskie. Z końcem października br. nabór kandydatów na to stanowisko – dla swoich programów - ogłaszało też Ministerstwo Rozwoju.

Rolą rzecznika ma być dbanie o interesy wszystkich uczestników procesów związanych z RPO w taki sposób, aby ich spostrzeżenia, doświadczenia i uwagi dotyczące wdrażania docierały do instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie tym programem.

Instytucja rzecznika nie jest formą procedury odwoławczej ani ścieżki sądowej lub administracyjnej w procesie aplikowania o unijne wsparcie. W przypadku np. problemów w aplikowaniu rzecznik może być mediatorem i wsparciem w kontaktach z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO.

Jak powiedziała PAP Beata Goleśna, która w Wydziale Rozwoju Regionalnego urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego została Rzecznikiem Funduszy Europejskich dla tamtejszego RPO, może się z nią kontaktować każdy zaangażowany w temat funduszy europejskich.

Rzecznik przyjmie zgłoszenia w zakresie utrudnień w staraniach o dofinansowanie lub podczas realizacji projektu; a także propozycje usprawnień w realizacji RPO. Rzecznik zapewni analizę tych zgłoszeń pod kątem możliwych usprawnień we wdrażaniu programu. Chodzi bowiem o to, aby korzystanie z funduszy unijnych opierało się na racjonalnie uproszczonych zasadach, jednak w granicach prawa.

„Ma to służyć temu, aby szybciej analizować sytuacje, wyciągać wnioski i proponować rozwiązania, które mają usprawnić cały ten proces aplikowania i realizacji projektu” - wskazała Goleśna, która pracuje w wydziale rozwoju regionalnego urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego od dziesięciu lat, zajmując się dotąd m.in. skargami związanymi z realizacją RPO.

Ustanowienie stanowiska Rzecznika Funduszy Europejskich powinno poprawić przepływ skarg czy wniosków poprzez to, że ich obsługę skoordynuje jedna osoba. „Mam nadzieję, że będą to nie tyle skargi, co rozmowa, przy obopólnej woli współpracy, dla rozwiązania określonych problemów. W poniedziałek właśnie odebrałam pierwszy taki telefon” - zaznaczyła Goleśna.

Zgodnie z informacją urzędu marszałkowskiego Rzecznik Funduszy Europejskich przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia dotyczące utrudnień w staraniach o dofinansowanie lub podczas realizacji projektu oraz propozycje usprawnień realizacji RPO, analizuje zgłoszenie i udziela wyjaśnień, a także podejmuje się mediacji z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie programu. Na podstawie analizowanych przypadków dokonuje okresowych przeglądów procedur, które obowiązują w ramach RPO i formułuje propozycje usprawnień.

Rzecznik natomiast nie rozpatruje wniosków związanych z udzielaniem porad nt. możliwości uzyskania dofinansowania projektów. Nie zajmuje się też takimi sprawami, które są uregulowane obowiązującym prawem, jak: procedura odwoławcza, prowadzone postępowania administracyjne, sądowe i egzekucyjne czy wnioski o udzielenie informacji publicznej.

Śląski RPO wdraża pięć instytucji – obok trzech wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego (zarząd województwa ogłasza także konkursy dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych) są to: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.

Główna pula śląskiego RPO wynosi ok. 2 mld 244 mln euro; prócz tego 1 mld 108 mln euro kierowanych jest na tzw. ZIT/RIT, natomiast ok. 105 mln euro ma wspierać tzw. Obszary Strategicznej Interwencji.(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Jacek Ensztein

Czytaj więcej