Czytasz: Cudzoziemcy w Śląskiem: ilu ma pozwolenie na pobyt? [RAPORT]

Cudzoziemcy w Śląskiem: ilu ma pozwolenie na pobyt? [RAPORT]

Zgadniecie, kto stanowi najliczniejszą grupę?

Liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt (m.in. czasowy lub stały) wydane w województwie śląskim przekroczyła 20 tys. osób. Od 2015 r. liczba ta wzrosła dwukrotnie.

Do najliczniejszych grup cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zarejestrowane w województwie śląskim należą obywatele: Ukrainy – 10,5 tys. osób, Niemiec – 1 tys., Włoch – 0,8 tys. oraz Białorusi – 0,5 tys. Największy wzrost dotyczy obywateli Ukrainy – o ok. 9 tys. osób od 2014 r.]

Około 58 proc. cudzoziemców w województwie śląskim posiadających zezwolenia na pobyt to osoby w przedziale wiekowym 20 – 39 lat, a ok. 28 proc. w przedziale 40 - 59 lat. Przeważają mężczyźni – 13,4 tys. osób (67 proc.), w porównaniu do 6,7 tys. kobiet. Wśród najpopularniejszych typów zezwoleń dominują: zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – 57 proc., zarejestrowany pobyt obywatela UE (21 proc.) oraz pobyt stały – 14 proc.

Decyzje w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców wydają urzędy wojewódzkie. W całej Polsce ważne zezwolenia na pobyt posiada obecnie ok. 333 tys. cudzoziemców. Najwięcej z nich przebywa w województwie mazowieckim, gdzie swój pobyt zarejestrowało ok. 107 tys. osób. Kolejnymi najpopularniejszymi regionami wśród obcokrajowców są województwa: małopolskie (32 tys. osób), dolnośląskie (31 tys.) oraz wielkopolskie (22 tys.).

Cudzoziemcom chcącym osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce (przez okres dłuższy niż zezwala na to wiza) urzędy wojewódzkie wydają dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Najczęściej jest to karta pobytu lub dokumenty wydawane obywatelom Unii Europejskiej i ich rodzinom.

Aktualne dane dot. imigracji do Polski można śledzić na portalu migracje.gov.pl.

Czytaj więcej