Czytasz: Śląski NFZ rozwiązał umowę ze szpitalem w Pszczynie

Śląski NFZ rozwiązał umowę ze szpitalem w Pszczynie

Spółka Dializa narażała życie pacjentów!

We wtorek Jerzy Szafranowicz dyrektor śląskiego NFZ rozwiązał umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej we wszystkich rodzajach i zakresach ze szpitalem w Pszczynie. Przypomnijmy, że szpital dotychczas prowadziła spółka Centrum Dializa w Sosnowcu.

- Bezpośrednią przyczyną rozwiązania umowy, jest długotrwały, utrzymujący się stan udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w nieodpowiednich warunkach technicznych, naruszających przepisy przeciwpożarowe (w tym, powodujących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi) oraz stwierdzone podczas kontroli Śląskiego OW NFZ realizowanie umowy z naruszeniem jej treści i przepisów prawa (w szczególności niewykonanie części zaleceń pokontrolnych przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym) – czytamy w oświadczeniu NFZ.


Przez ostatnią dekadę pszczyński szpital NFZ kontrolował 16 razy. Każda z kontroli wykazywała nieprawidłowości. Ostatnia przeprowadzona została w ubiegłym i wykazała, że szpital w nie wykonał części zaleceń pokontrolnych wydanych przez Śląski NFZ po kontroli przeprowadzonej w roku 2016. Przypomnijmy również, że wówczas na szpital nałożono ponad milionową karę i wezwano do usunięcia nieprawidłowości.

Spółka narażała życie noworodków!

Wśród nich znalazły się m.in. niezapewnienie opieki lekarskiej w oddziale neonatologicznym II poziom referencyjny, gdzie trafiają najciężej chore noworodki, brak wymaganej opieki lekarskiej wobec pacjentów na 6 stanowiskach intensywnej terapii; brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych; brak izolatki na oddziałach neurologii, geriatrii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz neonatologii; brak koordynatora ds. przeszczepów posiadającego wymagane szkolenia, brak całodobowej opieki lekarskiej na oddziale chorób wewnętrznych; opiekę anestezjologiczną dla całego szpitala zabezpieczał tylko jeden lekarz specjalista anestezjolog; mimo deklaracji – brak wykwalifikowanych pielęgniarek specjalistek w oddziale geriatrii oraz inne braki w personelu.

Po pomoc do innych placówek


Jak zapewnił Szafranowicz, pacjenci leczący się w tutejszym szpitalu
będą mieli zapewnioną opiekę. Świadczenia we wszystkich rodzajach i zakresach realizowane do tej pory przez szpital, będą kontynuowane przez okoliczne placówki, które posiadają kontrakt z NFZ.

Czytaj więcej