Czytasz: Śląska "Solidarność" odrzuca porozumienie z rządem

Śląska "Solidarność" odrzuca porozumienie z rządem

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Katowicach domaga się dymisji Ryszarda Proksy.

9 kwietnia Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Katowicach przyjęła stanowisko, w którym domaga się ustąpienia Ryszarda Proksy z funkcji szefa krajowych struktur oświatowej Solidarności oraz wznowienia rozmów z rządem. Analogiczne stanowisko przyjęło Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność.

– Rada Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Katowicach nie akceptuje treści porozumienia zawartego 7 kwietnia 2019 roku – czytamy w stanowisku władz regionalnych struktur oświatowych NSZZ Solidarność przyjętym podczas nadzwyczajnego posiedzenia, które odbyło się 9 kwietnia w Katowicach.

Jak podkreślił Lesław Ordon, przewodniczący RSOiW NSZZ Solidarność w Katowicach, zdecydowana większość członków oświatowej Solidarności zrzeszonych w Regionie Śląsko-Dąbrowskim bierze udział w strajku rozpoczętym 8 kwietnia. – Oczywiście szanujemy zdanie tych osób, które uważają, że to porozumienie jest wystarczające, ale my jesteśmy związkiem demokratycznym i wola większości jest dla nas mandatem do działania – powiedział Ordon.

W przyjętym stanowisku członkowie Rady RSOiW NSZZ Solidarność zaznaczyli, że jeśli Ryszard Proksa nie złoży rezygnacji z zajmowanego stanowiska, Rada będzie wnioskować o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, czyli organu, który może odwołać przewodniczącego. – Nasi członkowie stracili zaufanie do przewodniczącego Proksy – powiedział przewodniczący regionalnych struktur oświatowej Solidarności.

Stanowisko Rady RSOiW zostało wsparte przez Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Przedstawiciele władz regionalnych struktur związku zadeklarowali pełne wsparcie dla wszystkich członków „S” biorących udział w strajku szkolnym. - Na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w akcji strajkowej w szkołach i przedszkolach uczestniczy zdecydowana większość nauczycieli i pracowników oświaty zrzeszonych w NSZZ Solidarność. W takiej sytuacji obowiązkiem regionalnych struktur związku jest udzielenie strajkującym pracownikom wszelkiej możliwej pomocy. Jednocześnie z uwagi na nieakceptowalne postępowanie oraz wypowiedzi kol. Ryszarda Proksy pochodzące z ostatnich dni, przyłączamy się do stanowiska Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Katowicach, która wezwała kol. Ryszarda Proksę do złożenia natychmiastowej rezygnacji z zajmowanego stanowiska – napisali reprezentanci regionalnych władz związku w stanowisku przyjętym 9 kwietnia.

źródło: Śląsko-dąbrowska Solidarność