Czytasz: Dręczyli hodowane zwierzęta. Chore i padłe przerabiali na mięso

Dręczyli hodowane zwierzęta. Chore i padłe przerabiali na mięso

Śląska rzeźnia jak z horroru. Zobacz zdjęcia.

Pierwsze sygnały o niewłaściwym traktowaniu bydła i koni w jednym z wodzisławskich przedsiębiorstw, policjanci otrzymali na początku marca. Inspektor Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt „Animals” poprosił o interwencję w związku z nieprawidłowym przetrzymywaniem zwierząt na terenie gospodarstwa. Kontrola odbyła się w asyście policji. Wtedy Inspektor OTOZ „Animals” zdecydował o pozostawieniu zwierząt w gospodarstwie. Skończyło się na zaleceniach dotyczących opieki, leczenia oraz warunków bytowych zwierząt.

Tydzień po przeprowadzonej kontroli policja otrzymała kolejne zgłoszenie. Tym razem zarzuty były dużo poważniejsze. Na terenie gospodarstwa znajdowało się kilkadziesiąt sztuk bydła i koni. Stan zwierząt dratycznie pogorszył się od ostatniej kontroli.

Inspektorzy wykazali wiele zaniedbań oraz złe warunki w jakich przebywały zwierzęta. Odebrano 3 sztuki bydła oraz 5 chorych koni. Zwierzętami zajęły się organizacje zajmujące się ochroną zwierząt.

Przedstawiciele stowarzyszenia „Pogotowie dla zwierząt” zgłosili także podejrzenie nieprawidłowości w pracach rzeźni działającej przy gospodarstwie. Miało dochodzić tam do niehumanitarnego uśmiercania zwierząt oraz przerabiania mięsa z padłej, chorej zwierzyny.

Kontrola Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wykazała, że rzeźnia od jakiegoś czasu już nie działa. Mimo to zabezpieczono dowody i dokumentację ubojni, przesłuchano świadków. Prokuratora zbada czy wcześniej na terenie ubojni nie dochodziło do niehumanitarnego traktowania zwierząt.

Na terenie firmy przebywali dwaj obywatele Ukrainy, którzy w związku z przypuszczeniem, że pracują nielegalnie, zostali zatrzymani i przekazani Straży Granicznej.

Prokuratura w Wodzisławiu wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie. Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem, które należy zgłosić organom ścigania. W Ustawie o Ochronie Zwierząt z dnia 21.08.1997 roku zawarte są zasady obchodzenia się ze zwierzętami i przepisy karne dotyczące ich niewłaściwego traktowania.

Czytaj więcej