Czytasz: Śląska reprezentacja na targach w Hanowerze

Śląska reprezentacja na targach w Hanowerze

W poniedziałek rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Innowacyjne Technologii Przemysłowych. Targi te, największe tego typu na świecie potrwają do 28 kwietnia. Polska, jako kraj partnerski imprezy ma swoje stoiska.

Hannover Messe 2017

Targi w Hanowerze to najważniejsza impreza związana z przemysłem, w ramach której promowane są nowe idee i nowinki technologiczne. Spotkaniom i prezentacjom towarzyszy międzynarodowa wystawa innowacyjnych produktów i usług.

W tym roku krajem partnerskim targów jest Polska, dlatego oprócz start upów i wynalazków swoje stanowiska mają również województwa. W ramach Hannover Messe 2017 promują się województwa : lubelskie, lubuskie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie i zachodniopomorskie oraz śląskie. Hasło przewodnie obecności Polski, jako kraju partnerskiego, to SMART MEANS POLAND.

- Województwo śląskie realizuje politykę wspierania regionalnych przedsiębiorstw w poszerzaniu zakresu ich działalności o nowe rynki. Targi Hannower Messe są dobrą okazją dla małych i średnich firm z szeroko rozumianej branży przemysłowej do nawiązania nowych zagranicznych kontaktów biznesowych – mówi Kazimierz Karolczak, członek Zarządu Województwa Śląskiego. 

Śląskie w Hanowerze 

Śląskie skorzystało z zaproszenia Ministerstwa Rozwoju i promuje swój potencjał przemysłowy. 

- Przemysł nadal dominuje w gospodarce naszego regionu – komentuje udział w targach marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Województwo Śląskie należy do najsilniejszych gospodarczo regionów Polski. Wytwarza się tutaj 12,4% Produktu Krajowego Brutto (PKB), co daje województwu drugie miejsce w kraju.

- Nadal dysponujemy jednym z największych w kraju potencjałem przemysłowym. Mimo zmniejszającego się udział górnictwa i hutnictwa, branż do niedawna dominujących, wzrasta pozycja przemysłu elektromaszynowego, informatycznego, energetyki, a najszybciej przemysłu motoryzacyjnego. Musimy jako region pojawiać się na takich wydarzeniach – dodaje Saługa. 

Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do udziału w targach, na stoisku regionalnym zgłosiło się kilka przedsiębiorstw. W Hanowerze województwo reprezentują: Digital Core Design Sp. z o.o. Sp.k., APA Sp.  o.o., Smart in Sp. z o.o., i WM industries Sp. z o.o.

>>> ZOBACZ ZDJĘCIA Z TARGÓW <<<

Targi - co prezentujemy

Podzespoły, części zmienne do maszyn, oprogramowanie do automatyzacji. Do tego nowoczesne metody kryptografii oraz systemy monitoringu wizyjnego. To właśnie tym chwalą się firmy na swoich stanowiskach. Co jeszcze? 

  • APA Sp. z o.o. - to Polska firma z przedpremierą nowego systemu. Na targach w Hanowerze pokarzą system NAZCA, czyli funkcjonalne oprogramowanie do automatyzacji procesów i analizy danych. Co najważniejsze, oprogramowanie cechuje łatwość obsługi, skalowalność i wieloserwerowość. NAZCA może rozwiązywać problemy i realizować zadania w ramach mniejszych podsystemów funkcjonalnych o charakterze określanym jako BMS, SMS i EMS, czyli kolejno systemu zarządzania budynkiem, zarządzania bezpieczeństwem oraz zarządzania jakością i zużyciem energii.
  • Spółka Digital Core Design z Bytomia -  D32PRO jest pierwszym komercyjnym procesorem 32-bitowym w historii Polski. Pod koniec zeszłego roku procesor zaprojektowany w Bytomiu został nagrodzony tytułem Polskiego Produktu Przyszłości przez PARP. Na targach w Hanowerze DCD prezentuje D32PRO oraz CryptOne – projekt w 100% bezpiecznego kryptoprocesora bazującego na architekturze D32PRO oraz innowacyjnych rozwiązaniach polskiej kryptografii.
  • WM Industries Sp. z o.o. z Katowic -  to dostawca podzespołów i części zamiennych do maszyn przemysłowych. Firma WM Industries zajmuje się dostawą części i podzespołów maszyn do wszystkich gałęzi przemysłu. Dostarcza produkty techniki liniowej – prowadnice liniowe, tuleje, mechanizmy śrubowo- toczne- japońskich producentów THK oraz Nippon Brearing. Świadczy usługi regeneracji wrzecion CNC oraz mechanizmów śrubowo tocznych. Wśród oferowanych produktów znajdują się wszelkiego rodzaju uszczelnienia techniczne dysze przemysłowe oraz sprężyny używane jako części maszyn i urządzeń przemysłowych. 
  • Smart in Sp. z o.o. z Katowic - wdraża najnowocześniejsze, inteligentne technologie wspomagające efektywność przemysłu oraz jakość życia i bezpieczeństwo w miastach. Firma wdraża inteligentne systemy monitoringu i analiz; szczególnie w zakresie kompleksowych rozwiązań monitoringu wizyjnego i wspomagania decyzji dla kierownictwa przedsiębiorstw, służb miejskich i porządkowych. Wiodącym produktem Smart in jest inteligentne centrum operacyjne, oparte na IBM Solutions, które pomaga efektywniej zarządzać incydentami w mieście i podnosi poziom bezpieczeństwa na terenie miast i obiektów użytkowych. 

Województwo Śląskie oprócz umożliwienia małym i średnim firmom możliwości zaprezentowania się na targach przemysłowych, samo prezentuje swoją ofertę inwestycyjną. Pracownicy Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Województwa Śląskiego i Wydziału Gospodarki dysponują wiedzą z zakresu aktualnych ofert inwestycyjnych, a dzięki współpracy z instytucjami samorządowymi udzielą pomocy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 

 Źródło: www.slaskie.pl

Czytaj więcej