Czytasz: Śląska Partia Regionalna wybrała swoje władze

Śląska Partia Regionalna wybrała swoje władze

Członkowie założyciele Śląskiej Partii Regionalnej, obecni na konwencie ŚPR w dniu 12 czerwca 2018 r., wybrali władze partii.

W skład Rady Politycznej Śląskiej Partii Regionalnej wchodzą:

Henryk Mercik – Przewodniczący Rady Politycznej
Joachim Otte – Wiceprzewodniczący Rady Politycznej
Ilona Kanclerz
Rafał Adamus
Piotr Snaczke
Jerzy Gorzelik
Dietmar Brehmer
Aniela Jany
Marek Nowara
Mirosław Patoła
Roman Kubica
Marian Makula
Janusz Dubiel
Józef Porwoł
Waldemar Murek

Wyłonieni w czasie głosowania członkowie Rady Politycznej wybrali także skład Zarządu Głównego Śląskiej Partii Regionalnej, do którego weszli:

Marek Nowara – Przewodniczący Zarządu Głównego Śląskiej Partii Regionalnej
Ilona Kanclerz – Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Śląskiej Partii Regionalnej
Jerzy Gorzelik – Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Śląskiej Partii Regionalnej
Rafał Adamus – Skarbnik Śląskiej Partii Regionalnej
Piotr Snaczke – Członek Zarządu Głównego Śląskiej Partii Regionalnej
Waldemar Murek – Członek Zarządu Głównego Śląskiej Partii Regionalnej