Czytasz: Śląscy sędziowie przeciwni zmianom w KRS

Śląscy sędziowie przeciwni zmianom w KRS

Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości dzielą środowisko sędziowskie. Śląscy sędziowie zrzeszeni w SSP „Iustitia” są zdecydowanymi przeciwnikami rozwiązań Zbigniewa Ziobry. O szczegółach rozmawiamy z prezesem Krystianem Markiewiczem.

Michał.J.Cieśla Silesion.pl: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” pozytywnie zaopiniowało zaledwie dwa artykuły projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Skąd to stanowcze stanowisko?

Krystian Markiewicz:
Krajowa Rada Sądownictwa jest konstytucyjnym organem stojącym na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Krajowa Rada Sądownictwa całkowicie uzależniona od polityków nie będzie stać na straży tej niezależności. Obywatel będzie przychodził do sądu z nazwy. Ten jednak będzie się zamieniał w urząd polityczny a nie sąd. Jedna z tych nóg trójpodziału władzy zniknie.

Minister Zbigniew Ziobro argumentuje konieczność zreformowania wymiaru sprawiedliwości dobrem obywatela. Poseł Stanisław Piotrowicz, członek KRS argumentuje, że wpływ na tę instytucję jest motywowany karami, które państwo polskie musi płacić z powodu źle funkcjonującego systemu sądownictwa.

Od 1989 nadzór administracyjny nad sądownictwem prowadzi właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości. To pokazuje dobitnie, że nadzór przez polityków, który już jest, jest złym pomysłem. Nadzór przez osoby, które nie mają zielonego pojęcia o tym, jak powinno wyglądać sądownictwo, jest pomysłem katastrofalnym. A my chcemy go jeszcze rozwijać? Nie ma żadnej logiki w tym. Uzależnienie organów od polityków nie ma wpływu na poprawę działania. Poza tym z istoty jest to niedopuszczalne w państwie prawa.

Ministerstwo argumentuje, że wprowadzane zmiany są wzorowane na systemach zachodnich, którym nikt nie zarzuca łamania konstytucji.

W różnych państwach mamy różne elementy współdziałania władz. Jednak w każdym z tych państw jest daleko idące poszanowanie dla władzy sądowniczej. Ministerstwo Sprawiedliwości wrzuca przykłady 5-8 państw europejskich. Przy czym żaden model, który tam funkcjonuje, nie znajduje odzwierciedlenia w tym, co ministerstwo nam serwuje. Z każdego bierze po trochu. Najczęściej tego, co najgorsze. Z tego robi się taki Frankenstein, który ma mieć elementy poszczególne innych systemów. Bierzmy to, co dobre, a nie to co złe. Gdyby było tak, że to są standardy europejskie, jak mówi minister Ziobro, nie byłoby stanowiska Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Ona nie pozostawia suchej nitki na projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czy sędziowie planują jakieś inne akcje wyrażające sprzeciw zmianom przygotowywanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości?

Sędziowie nie mogą strajkować. Nie możemy jednak pozostać bierni. Będziemy i chcemy rozmawiać. Oczywiście dopóki ktoś będzie chciał z nami rozmawiać. Na razie ani prezydent, ani minister nie chcą się z sędziami spotkać i omówić proponowanych zmian. Pod koniec marca spotkają się sędziowie z całej Polski, raz jeszcze. Na pewno odniesiemy się do wdrażanych zmian.

Schemat wyboru sędziów do KRS

Czytaj więcej