Silesion.PL

serwis informacyjny

Siatkówka: Oświadczenie FIVB w sprawie skrócenia finału TAURON 1. Ligi

Mikrofon konferencja wywiad 2

Prezentujemy przesłane oświadczenie FIVB w sprawie skrócenia finału TAURON 1. Ligi (tłumaczenie własne):

„FIVB pragnie wyjaśnić, że nie wnioskowała o zakończenie 2. ligi męskiej Tauron Ligi, ale raczej nie była w stanie spełnić bardzo spóźnionego wniosku Polskiego Związku Piłki Siatkowej o przedłużenie sezonu o pełne dziesięć dni.

„W grudniu 2020 roku FIVB opublikowała międzynarodowy kalendarz siatkówki na lata 2021-2024, który obejmował sezon Ligi Narodowej 2023 kończący się 14 maja oraz sezon klubowy Continental 2023 kończący się 21 maja. FIVB publikuje międzynarodowy kalendarz z dużym wyprzedzeniem, w tym przypadku trzyletnim, aby ligi miały wystarczająco dużo czasu na zaplanowanie swoich sezonów w hojnych ramach czasowych. Należy również pamiętać, że wszystkie międzynarodowe certyfikaty transferowe na rok 2023 zostały wystawione z datą końcową 14 maja.

„28 kwietnia 2023 roku Polski Związek Piłki Siatkowej złożył bardzo spóźniony, bez uzasadnienia wniosek o przedłużenie do 17 maja 2023 roku rozgrywek I ligi kobiet i PlusLigi mężczyzn oraz Tauron ligi mężczyzn do 24 maja 2023 roku. Na wniosek FIVB, 2 maja Polski Związek Piłki Siatkowej przedstawił powody, dla których złożył wniosek o przedłużenie. 8 maja FIVB wyjątkowo przedłużył do 17 maja I ligi kobiecej Tauron Ligi i męskiej PlusLigi. 10 maja FIVB przedłużyła także termin zakończenia 2. ligi mężczyzn Tauron Ligi do 17 maja.

„Jednakże 16 maja 2023 roku Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej formalnie wystąpił z wnioskiem o dalsze przedłużenie II ligi Tauron Ligi mężczyzn. Niestety, FIVB musiała odrzucić tę prośbę ze względu na znaczący wpływ, jaki takie przedłużenie miałoby na światowy kalendarz siatkówki. FIVB zaproponowała możliwość przedłużenia sezonu drugiej ligi mężczyzn Tauron Ligi najpóźniej do 18 maja.

„Proszę pamiętać, że decyzje dotyczące harmonogramu i przedłużeń są podejmowane zgodnie z ustalonymi wytycznymi i względami dotyczącymi ogólnego globalnego kalendarza siatkówki. W pełni doceniamy zrozumienie i współpracę wszystkich lig na całym świecie podczas planowania sezonów ligowych i zawsze staramy się być jak najbardziej elastyczni w ramach ograniczeń międzynarodowego kalendarza siatkówki”.

Treść oświadczenia w języku angielskim:

“The FIVB would like to clarify that it did not request that the Tauron Liga men’s 2nd division end, but rather we were unable to grant an extremely late request from the Polish Volleyball Federation to extend the season by ten full days.

“In December 2020, the FIVB released the international volleyball calendar for 2021 to 2024, which included the National League Season 2023 ending on 14 May and the Continental Club Season 2023 concluding on 21 May. The FIVB publishes the international calendar well in advance, in this case three years, to ensure that leagues have more than sufficient time to schedule their seasons within the given, generous timeframe. Please also note that all International Transfer Certificates for 2023 were issued with 14 May as the end date.

“On 28 April 2023, the Polish Volleyball Federation submitted an extremely late request, with no reasoning given, to extend the Tauron Liga women’s and PlusLiga men’s 1st divisions until 17 May 2023, as well as the Tauron Liga men’s 2nd division until 24 May. Following the request of the FIVB, on 2 May the Polish Volleyball Federation subsequently shared its reasons for requesting an extension. On 8 May, the FIVB granted an exceptional extension until 17 May for the 1st divisions of the Tauron Liga women’s and PlusLiga men’s leagues. On 10 May, the FIVB also granted an extension for the Tauron Liga men’s 2nd division to be completed by 17 May.

“However, on 16 May 2023, the President of the Polish Volleyball Federation formally requested that the Tauron Liga men’s 2nd division be further extended. Regrettably, the FIVB had to decline the request due to the significant impact such an extension would have on the global volleyball calendar. The FIVB offered the opportunity to extend the Tauron Liga men’s 2nd division season until 18 May at the latest.

“Please note that decisions regarding scheduling and extensions are made in accordance with established guidelines and considerations for the overall global volleyball calendar. We fully appreciate the understanding and cooperation of all leagues around the world when scheduling their league seasons, and always try to be as flexible as possible within the constraints of the international volleyball calendar.”

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024