Czytasz: Sesja Metropolii na żywo: Metropolia z budżetem i zarządem!

Sesja Metropolii na żywo: Metropolia z budżetem i zarządem!

Wznowiono obrady przerwanej sesji Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

13:32 Trwa głosowanie nad statutem GZM

13:30 Metropolia z budżetem

Jednogłośnie uchwalono budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2020.

13:25 karolina Wadowska uzupełni skład zarządu metropolii!

Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią pokierują dwie kobiety i trzech mężczyzn. Oto skład pierwszej metropolii w Polsce: Kazimierz Karolczak, Danuta Kamińska, Grzegorz Kwitek, Krzysztof Zamasz oraz Karolina Wadowska.

13:13 Zarząd bez andrzeja pilota!

Oto częściowy skład zarządu pierwszej metropolii w Polsce: Kazimierz Karolczak, Danuta Kamińska, Krzysztof Zamasz, Grzegorz Kwitek. Andrzej Pilot nie uzyskał niezbędnej "podwójnej większości".

Kolejną kandydatką jest Karolina Wadowska!

12:58 Wybory zarządu

Nowy przewodniczący zarządu przedstawił uzgodnionych kandydatów na członków zarządu metropolii. Zarząd uzupełnią: Danuta Kamińska, Krzysztof Zamasz, Grzegorz Kwitek oraz Andrzej Pilot. Trwa głosowanie tajne nad składem zarządu.

12:52 Kazimierz Karolczak szefem metropolii!

Kazimierz Karolczak, kandydat podregionu sosnowieckiego zyskał poparcie wójtów, burmistrzów i prezydentów gmin tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. 

12:40 Kazimierz Karolczak jedynym kandydatem na szefa metropolii

Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej zgłasza Kazimierza Karolczaka na przewodniczącego zarządu metropolii. Trwa tajne głosowanie.

12:34 Wybory zarządu GZM wprowadzone do porządku obrad

Wybór przewodniczącego zarządu nastąpi w punkcie 4a. W punkcie 4b wybrani zostaną pozostali członkowie zarządu.

12:28 Marcin Krupa przewodniczącym Zgromadzenia metropolii

 

 

12:18 Tajne głosowanie nad wyborem przewodniczącego zgromadzeniA

Zgodnie ze scenariuszem opisanym przez Silesion.pl, Andrzej Dziuba zgłasza Marcina Krupę na przewodniączego Zgromadzenia GZM.

- Mam przyjemność i zaszczyt zgosić kandydaturę prezydenta Katowic Marcina Krupy na przewodniczącego Zgromadzenia - mówi Andrzej Dziuba

Pomimo zapewnień sprzed dwóch tygodni, Marcin Krupa wyraził zgodę na ponowne kandydowanie. 37 wójtów, prezydentów i burmistrzów oraz wójtów oraz 4 pełnomocników bierze udział w tajnym głosowaniu.

Do momentu wyboru przewodniczącego zgromadzenia, obrady prowadzi wójt gminy Gierałtowice Joachim Bargiel. Razem z nim pracami kierują prezydent Piekar Śląskich, Sława Umińska-Duraj oraz burmistrz Wojkowic Tomasz Szczerba.

Czytaj więcej