Czytasz: Teraz metropolią zajmie się prezydent

Teraz metropolią zajmie się prezydent

Ustawa o metropolii trafi do prezydenta. Senat przyjął ustawę bez poprawek.

Senat przyjął w czwartek bez poprawek ustawę o związku metropolitalnym dla województwa śląskiego. Za było 58 senatorów, przeciw – 22. Trzech wstrzymało się od głosu.

Zabierający głos w dyskusji senatorowie byli zgodni, że takie rozwiązanie jest potrzebne aglomeracji górnośląskiej, wyrażali jednak obawy o marginalizację innych części woj. śląskiego i opowiadali się za możliwością tworzenia metropolii również w innych miejscach w Polsce.

Dyskusja rozpoczęła się w środę, kontynuowano ją po wznowieniu obrad Senatu w czwartek. Senator Piotr Zientarski (PO) wnioskował, aby nie uchylać ustawy z 2015 r., przyjętej przez parlament poprzedniej kadencji.

Z metropolią jak ze Związkiem Radzieckim?

To stanowisko poparł wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (PO). Krytykował też brak opisu w ustawie procedury ewentualnego wyjścia jednostki samorządu ze związku metropolitalnego.

- To jak w Związku Radzieckim – też można było wejść, ale wyjść już nie. Tymczasem zasadą metropolii powinna być dobrowolność - argumentował.

Wywodzący się z częstochowskiego subregionu woj. śląskiego senatorowie Artur Warzocha (PiS) i Ryszard Majer (PiS) wysoko ocenili ustawę, podkreślali też, że aglomeracja górnośląska wobec wielu nabrzmiałych problemów potrzebuje takiego rozwiązania. Jednocześnie wyrażali jednak obawy o zmarginalizowanie pozostałych części województwa.

- Takie policentryczne miejsce może spowodować, że tereny przyległe, czy peryferyjne, niestety złapią zadyszkę przy dynamicznym rozwoju aglomeracji górnośląskiej. Takie obawy mieszkańcy zgłaszają mieszkańcy Częstochowy i z południa naszego województwa – regionu bielskiego aglomeracji - powiedział Warzocha.

Majer wyraził obawę, że powstanie „województwo dwóch prędkości”. Obaj apelowali o zrealizowanie zapowiedzi rządu na temat przygotowania korzystnych rozwiązań również dla mniejszych ośrodków miejskich.

O poparcie ustawy apelował senator z Katowic Andrzej Misiołek (PO), podkreślając, że pewnych problemów nie da się rozwiązać indywidualnie w 14 położonych tuż obok siebie miastach na prawach powiatu.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Sebastian Chwałek wniósł w imieniu rządu o przyjęcie ustawy bez poprawek. W czwartkowym głosowaniu za ustawą opowiedziało się 58 senatorów: 56 z PiS i 2 z PO; przeciwko było 22 - 21 z PO i 1 senator niezrzeszony; od głosu wstrzymało się 3 - 2 senatorów PiS i 1 niezrzeszony.

Metropolia Śląska - w czym to ma pomóc?

Według ustawy, związek metropolitalny ma być zrzeszeniem gmin woj. śląskiego, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkują co najmniej 2 mln mieszkańców.

Związek ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej, metropolitalnych przewozów pasażerskich, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz promocji związku i jego obszaru.

Teraz ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim trafi do prezydenta.

Czytaj więcej