Czytasz: Sędziowie pokazali co myślą o „zakazie koszulkowym”

Sędziowie pokazali co myślą o „zakazie koszulkowym”

„Nowa KRS” uznała koszulki z napisem "konstytucja" za polityczną manifestację, która nie przystoi sędziom. Co zrobili sędziowie?

Od miesięcy sędziowie protestują przeciwko zmianom PiS w wymiarze sprawiedliwości. Sprzeciwiają się "próbom upartyjnienia sądów". Część z nich nosi koszulki z napisem "Konstytucja". W ten sposób sprzeciwiają się polityce rządu, którą uważają za niezgodną właśnie z ustawą zasadniczą.

Krajowa Rada Sądownictwa utworzona na podstawie kontrowersyjnych reform przygotowanych Zbigniewa Ziobrę zakazała sędziom noszenia koszulek z napisem "Konstytucja". Uznała je za jawny przejaw manifestacji politycznej.

Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia postanowili odnieść się do tej opinii. Sędzia Jarosław Gwizdak założył koszulkę z literą "Y". Sędzia BartłomiejPrzymusiński wybrał koszulkę z napisem "K".  Łącznie 11 sędziów wybrali koszulki ze swoją "ulubioną literką" i stanęli obok siebie.

- Konstytucja to nie tylko słowo. Konstytucja to wartości. Żadna uchwała upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa nie zakaże nam stosowania kontsytucji i nie zmusi nas do schowania jej do szafy - powiedział sędzia Bartłomiej Przymusiński.

Sędziowie podkreślają, że koszuli z pojedynczmi literami dają większe możliwości twórczego wyrażania poglądów. 

Czytaj więcej