Czytasz: Wspólny bilet w metropolii?
Chcą zacząć od biletów jednorazowych.

Podpisanie porozumienia w sprawie wprowadzenia wspólnej taryfy na bilety jednorazowe będzie głównym punktem planowanej na wtorek sesji zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ma to być kolejny krok w stronę integracji transportu publicznego na terenie metropolii.

Zgromadzenie ma też we wtorek omawiać projekty uchwał ws. budżetu GZM na 2018 r. i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2021, a także ws. przejęcia wszelkich praw i obowiązków likwidowanego Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Według wcześniejszych sygnałów władze Związku jeszcze w grudniu chciały też zdecydować o swej docelowej siedzibie.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zacznie działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej dla tego regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkałych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Ma zajmować się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym.

Podczas poprzedniej sesji zgromadzenia 22 listopada br. zarząd GZM przedstawił projekt nowej wspólnej taryfy komunikacji miejskiej (obecnie funkcjonują tam formalnie trzej różni jej organizatorzy). Miasta członkowskie zgodziły się też na wprowadzenie od 2018 r. bezpłatnych przejazdów dla uczniów do 16 lat. Zdecydowały też o powołaniu Zarządu Transportu Metropolitalnego, który docelowo ma stać się jedynym organizatorem komunikacji miejskiej w GZM.

Na wtorkowej sesji przedstawiciele Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii, a także dotychczasowych głównych organizatorów (KZK GOP, MZKP w Tarnowskich Górach i MZK w Tychach) oraz wójt gminy Rudziniec mają podpisać porozumienie w sprawie wprowadzenia wspólnej taryfy na bilety jednorazowe (taryfa dla biletów okresowych miałaby być wdrażana od 1 kwietnia 2018 r.).

Ponadto GZM ma przyjąć budżet na 2018 r. Do końca 2017 r. Związek dysponuje budżetem w wysokości ok. 12,3 mln zł. W przyszłym roku, czyli pierwszym faktycznej działalności, według obecnego projektu budżetu dochody mają wynieść 361 mln zł (327,8 mln zł z udziału w podatku PIT i 32,8 mln ze składek członkowskich), a wydatki 172,5 mln zł (w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 131,6 mln zł).

Nadwyżka w wysokości 188,6 mln zł ma zostać przeznaczona na wydatki majątkowe w następnych latach. Kwota 100 mln zł ma zostać zabezpieczona jako dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin członkowskich – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami utworzenia metropolitalnego funduszu zrównoważonego rozwoju. Utrzymanie urzędu metropolitalnego ma kosztować 18,9 mln zł; na promocję GZM przewidziano 10,1 mln zł.

Zgodnie z założeniami wieloletniej prognozy w 2019 r. dochody metropolii mają wynieść 375,1 mln zł, w 2020 r. 389,8 mln zł, a w 2021 r. - 405 mln zł. Wśród przewidzianych w prognozie przedsięwzięć są m.in. stworzenie strategii rozwoju GZM (lata 2018-2021 – za 5,5 mln zł), stworzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (lata 2018-2020 – za 8 mln zł) i zakup systemu informatycznego do planowania połączeń komunikacyjnych (lata 2018-2019 – za 700 tys. zł).

We wtorek samorządowcy GZM mają też zająć się projektem przejęcia praw i obowiązków protoplasty metropolii – działającego przez 10 lat jako związek komunalny Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Trzynaście jego miast członkowskich zdecydowało już o likwidacji tej organizacji – z końcem br. W listopadzie zgromadzenie GZM uchwałą wyraziło już intencję przejęcia praw i obowiązków likwidowanej organizacji, m.in. wobec potrzeby zachowania tzw. trwałości jej projektów unijnych.

Wtorkowa sesja zgromadzenia GZM ma odbyć się w sali 107 gmachu Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach.(PAP)

Czytaj więcej