Czytasz: Samochód bez kierowcy? W Jaworznie coraz bardziej możliwe

Samochód bez kierowcy? W Jaworznie coraz bardziej możliwe

Autonomiczne pojazdy to już nie marzenie, a rzeczywistość! Niespełna 30 km od Katowic podjęto nowe pola współpracy, które mają rozwinąć krajowy rynek e-mobility.

Zaangażowanie Jaworzna w utworzenie specjalnej strefy prawnej umożliwiającej w przyszłości poruszanie się w ruchu miejskim pojazdów autonomicznych nabiera konkretnych kształtów.

Prezydent Jaworzna Paweł Silbert, prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak - Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie oraz Piotr Jelski - Prezes Zarządu Comtegra S.A., podpisali porozumienie, które pozwoli na kontynuowanie prac przy wdrażaniu autonomizacji pojazdów.

Ogólnoświatowe technologiczne trendy w branży automotive wyraźnie wskazują, że w najbliższych latach najważniejszym kierunkiem rozwoju transportu drogowego - zarówno osobowego jak i towarowego, będzie stworzenie pojazdów samosterujących oraz podniesienie udziału ilościowego pojazdów zasilanych energią elektryczną.

Zasada małych kroków

Aby wpisać się w ogólnoświatowe trendy, niezbędne jest opracowanie wytycznych prawnych, organizacyjnych oraz technicznych, umożliwiających eksploatację w sposób spełniający oczekiwania użytkowników, przedsiębiorców i producentów, przy poświęceniu maksymalnej uwagi kwestiom bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego.

- Objęcie Jaworzna eksperymentalną strefą testowania aut elektrycznych i autonomicznych to jedna z koncepcji na rozwój e-mobility w mieście. Możliwe to będzie dzięki specjalnej strefie prawnej, o utworzeniu której rozmawialiśmy w czasie tegorocznej debaty Miasta Idei - mówi Paweł Silbert Prezydent Jaworzna. 

- Nasza deklaracja bycia częścią takiego projektu wzbudziła duże zainteresowanie w branży. Kolejne spotkania i rozmowy utwierdzają mnie w przekonaniu, że to perspektywiczny kierunek i szansa dla Jaworzna. Strefą objęte byłoby całe miasto, pojazdy miałyby sprawdzać się w normalnym ruchu miejskim, jednak do tego trzeba się odpowiednio przygotować i to wyzwanie podejmujemy - dodaje Silbert.

W skład organizacji realizujących postawione cele wchodzą: Miasto Jaworzno - reprezentujące samorząd terytorialny, Instytut Transportu Samochodowego - przedstawiciel nauki polskiej oraz firma Comtegra S.A. - ze strony przedsiębiorców.

Plan działań

Prace, wiodące do osiagnięcia określonego celu, realizowane będą w ramach trzech zależnych ścieżek:

  • strategicznej, która będzie dedykowana problematyce legislacyjnej w obszarach prawa krajowego, jak i regulacji lokalnych;
  • eksperymentalnej - poświęconej pracom badawczym i rozwojowym,
  • implementacyjnej, która pozwoli na wypróbowanie w organizmie miejskim wypracowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych.

Miejscami realizacji poszczególnych faz będą odpowiednio: faza pierwsza i druga: Warszawa i Jaworzno, faza trzecia: Jaworzno.

Ponieważ tworzenie strefy testów takich pojazdów, szczególnie w kontekście pojazdów autonomicznych, wiązałoby się z szeregiem uwarunkowań prawnych, celowe staje się nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami na styku samorządu, biznesu oraz nauki. Co to oznacza dla mieszkańców?

Jak komentuje urząd, posiadanie własnego samochodu generuje dodatkowe koszty (m.in. ubezpieczenie, eksploatacja). Jednak przede wszystkim nie trzeba się zastanawiać, co dzieje się z samochodem w momencie kiedy z niego nie korzystamy.

Taki samochód "dopasuje się" do ruchu w mieście i cały czas będzie "czytać” miejską infrastrukturę, a dzięki temu będzie się poruszać znacznie sprawniej.

- Nawet biorąc pod uwagę zagrożenia i wyzwania związane z pojazdami autonomicznymi - rozwój w tym kierunku jest nieunikniony. Opowiadamy się po stronie biorącej odpowiedzialność za kształt i przyszłość tego kierunku w kraju. Dziś udowadniamy, że nawet kraj nieposiadający wysoko rozwiniętego przemysłu samochodowego jest w stanie dołożyć znaczącą cegiełkę do światowego trendu - zaznacza Piotr Jelski - Prezes Zarządu Comtegra S.A.

źródło: UM Jaworzno 

Czytaj więcej