Czytasz: Rychwałdzki kościół ogłoszony bazyliką

Rychwałdzki kościół ogłoszony bazyliką

Kościół św. Mikołaja w Rychwałdzie, będący sanktuarium Matki Bożej, został bazyliką mniejszą.

Niedzielnym uroczystościom przewodniczył prefekt kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Robert Sarah.

Rychwałdzkie sanktuarium, którym opiekują się franciszkanie, jest głównym ośrodkiem kultu religijnego na Żywiecczyźnie.

Bazylika św. Mikołaja i sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej

Kard. Robert Sarah w homilii podczas dziękczynnej mszy św. podkreślił, że tytuł bazyliki mniejszej wyraża szczególną więź z Kościołem w Rzymie i papieżem. Podkreślił zarazem, że chlubą sanktuarium powinna być nie tylko ta łączność, ale również obowiązek radykalnego życia Ewangelią i cnotami chrześcijańskimi.

- To Ewangelia jest prawdziwą latarnią życia każdego człowieka i całego Kościoła. Żyjąc Ewangelią dochodzimy do kontemplacji oblicza Boga i do pełnego życia Bogiem, z Bogiem i w Bogu. Bez życia głęboko zakorzenionego w słowie bożym i w Bogu człowiek gubi się w pokusach światowych, które proponuje mu współczesne społeczeństwo. Bogactwa materialne i pieniądz wydają się być bardziej atrakcyjne od Pana. Człowiek, mimo że kocha Boga, odsuwa go na bok, wybierając pracę i trud na rzecz pieniądza. To nasze zgnuśniałe społeczeństwo, naznaczone zglobalizowaną dekadencją, bez wizji religijnej i moralnej, wpoiło w sercu człowieka przekonanie, że szczęście ma swoje źródło w dobrach ziemskich, nieograniczonej wolności seksualnej, we władzy ekonomicznej i politycznej – powiedział kardynał.

Duchowny zaznaczył, że kraje zachodnie „przegłosowały nowe prawa dotyczące małżeństwa oraz życia, które sprzeciwiają się Bogu i w sposób wulgarny z niego szydzą”.

- Powodem tego jest coraz większa koncentracja na poszukiwaniu dóbr, bogactwa materialnego i władzy politycznej, w złudnym przekonaniu, że im więcej się ma, tym bardziej można być szczęśliwym. Drodzy przyjaciele, prawdziwe szczęście pochodzi tylko z miłości i z synowskiego posłuszeństwa Bogu. Ktokolwiek sprzeciwia się mu i obraża go, zmierza ku własnej katastrofie. Nie możemy myśleć, że będziemy szczęśliwi, kochając jednocześnie pieniądz, jak i absolutną wolność od niego, którą jest Bóg – mówił podkreślając zarazem, że tylko Bóg jest drogą do szczęścia wiecznego.

Kardynał przypomniał, że współcześnie na świecie jest wiele podziałów, przemocy i zła. „Smutne wydarzenia, których jesteśmy biernymi świadkami i psychicznymi ofiarami, powinny motywować nas jednak do gorliwej pracy na rzecz zapewnienia ludzkiej egzystencji religijnego fundamentu, bez którego godność człowieka, jak to dziś często widać, doznaje bardzo poważnego uszczerbku, a zagadki życia i śmierci, winy i cierpienia pozostają bez rozwiązania” – powiedział.

Prefekt kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów nawiązał też w homilii do podniesienia rychwałdzkiego kościoła do godności bazyliki. „Tytuł, (…) który Ojciec Święty zechciał udzielić temu sanktuarium, jest jasnym znakiem uznania jego szczególnego znaczenia dla głębokiego życia chrześcijańskiego, liturgicznego i pastoralnego, którym ten kościół zawsze się wyróżniał w całej diecezji. Z pewnością stał on się prawdziwą perłą całego regionu (Żywiecczyzny - PAP), zarówno pod względem artystycznym, jak i duchowym, dzięki czci, jaką odbiera tu Najświętsza Maryja Panna w cudownym obrazie Matki Bożej Rychwałdzkiej, a także dzięki wielkiemu kultowi św. Mikołaja” – powiedział kard. Sarah.

Bazylika w Rychwałdzie ma nową tablicę

Uroczystość zwieńczyło odsłonięcie na frontonie bazyliki tablicy, która upamiętnia niedzielne wydarzenie.

Na podniesienie rychwałdzkiej świątyni do rangi bazyliki mniejszej zgodził się papież Franciszek. Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów został wydany 25 marca br., dokładnie w 25. rocznicę utworzenia przez Jana Pawła II diecezji bielsko-żywieckiej.

- To wyróżnienie jest jak pocałunek Kościoła. Nasza świątynia staje się w ten sposób kościołem papieskim. Wraz z wyróżnieniem idą jednak nowe obowiązki, przede wszystkim związane z kształtowaniem liturgii oraz katechezą papieską. To także doświadczenie łaski. Dzięki tytułowi bazyliki mniejszej świątynia uzyska kolejnych sześć odpustów. W tym czasie wierni będą mogli ofiarować modlitwę za siebie lub kogoś innego. Dla nas wierzących to wyjątkowy czas łaski – powiedział kustosz sanktuarium franciszkanin o. Bogusław Kocańda.

Parafia w Rychwałdzie koło Żywca została erygowana w 1472 r. W 1547 r. konsekrowany został drewniany kościół pod wezwaniem św. Mikołaja. W 1644 r. umieszczona w nim została ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem, który ofiarowała Katarzyna Komorowska.

Wizerunek od początku otaczał kult, który miał związek z licznymi cudami przypisywanymi wstawiennictwu Madonny. Pierwsze zanotowano w 1647 r., gdy Elżbieta Karska z Bibersztyna, dzierżawczyni miejscowego dworu w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny została uzdrowiona z raka skóry i szpecącej blizny na twarzy. Wizerunek, zwany dotąd Matką Bożą Pocieszną, zaczęto określać jako obraz Matki Bożej Rychwałdzkiej. Pielgrzymi zaczęli tu masowo przybywać już podczas najazdu szwedzkiego w połowie XVII w.

Kościół w Rychwałdzie - trochę historii

W 1732 r. położony został kamień węgielny pod budowę nowego kościoła. Konsekracja barokowej świątyni, którą znamy współcześnie, odbyła się w 1756 r. Drewniany kościół został rozebrany i przeniesiony do sąsiednich Gilowic, gdzie stoi do dziś.

18 lipca 1965 r. odbyła się uroczysta koronacja cudownego obrazu. Dokonali jej prymas Polski kard. Stefan Wyszyński i ówczesny metropolita krakowski abp Karol Wojtyła.

- Do sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej, pani Ziemi Żywieckiej, od jego powstania przybywają licznie pielgrzymi. Gromadzą się wokół działającego jak magnes cudownego wizerunku Matki Bożej. Sprawia on, że wielu ludzi zostawia tu swoje problemy, radości i smutki – powiedział o. Kocańda.

O tytuł honorowy bazyliki mniejszej, nadawany przez papieża świątyniom wyróżniającym się wartością zabytkową, liturgiczną, pielgrzymkową i duszpasterską, franciszkanie starali się od kilku lat. „Po zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji inicjatywa została zaakceptowana na forum Konferencji Episkopatu Polski. 6 czerwca ub.r. ordynariusz bielsko-żywiecki bp Roman Pindel złożył wniosek w tej sprawie w watykańskiej kongregacji” – dodał o. Bogusław.

W diecezji bielsko-żywieckiej tytuł bazyliki mniejszej nosi od lipca ub. roku kościół Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej Hałcnowie.

Czytaj więcej