Czytasz: Rybnik: Poprawi się dojazd na Paruszowiec!

Rybnik: Poprawi się dojazd na Paruszowiec!

Poszczególne kursy będą tak dopasowane, aby zapewniać dogodny dowóz i odwóz na wszystkie trzy zmiany dla osób pracujących w strefie.

Od nowego roku wprowadzone zostają korekty w rozkładach jazdy linii obsługujących strefę przemysłową w dzielnicy Paruszowiec-Piaski. Poszczególne kursy będą tak dopasowane, aby zapewniać dogodny dowóz i odwóz na wszystkie trzy zmiany dla osób pracujących w strefie.

 


– Konsekwentnie wdrażamy rozwiązania, które mają zachęcać mieszkańców do częstszego wybierania komunikacji miejskiej – mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika – Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ogromnym problemem jest sprawna obsługa zlokalizowanych na Paruszowcu zakładów. W godzinach szczytu robią się korki, dlatego zachęcamy pracowników, aby w jak największym stopniu dojeżdżali do pracy autobusami.

 


Zmiany obejmą linie 15 i 28, tak aby umożliwić dogodny dojazd na Paruszowiec z największych rybnickich osiedli – z Boguszowic i z Maroka-Nowin. Postulat ten był już zgłaszany podczas konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, gdzie właśnie na osiedlu Nowiny wskazywano, że na strefę przemysłową są tylko dwa kursy w ciągu dnia. 


– Udało się nam opracować ofertę, która rzeczywiście ma szansę stać się alternatywą dla samochodu – mówi Bartosz Mazur z Wydziału Komunikacji – Godziny poszczególnych kursów były konsultowane w zakładach pracy, tak aby autobus przyjeżdżał nie „na ostatnią chwilę”, tylko tak, aby można było być o określonej godzinie już bezpośrednio na stanowisku pracy. Ważnym aspektem zmian jest ich kompleksowość: zarówno od strony Boguszowic, jak i z Maroka-Nowin będą autobusy na 6:00, 14:00 i 22:00 oraz odpowiednie powroty po zakończeniu pracy. 


Dalsza poprawa dostępności do zakładów pracy nastąpi z chwilą wybudowania przepustu pod torami kolejowymi na wysokości przystanku kolejowego Rybnik Paruszowiec. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie bezproblemowe dojście piesze i dojazd rowerem z dzielnicy Północ (z rejonu ulicy Żużlowej) na Paruszowiec. To ważne połączenie, w końcu dotyczy ono nie tylko dojazdów do pracy, ale także do powstającej strefy rekreacji na Błoniach. 


– Każda zmiana to jest określone ryzyko – zaznacza Grzegorz Dudek z Zarządu Transportu Zbiorowego – Będziemy się uważnie przyglądać efektom wprowadzonych zmian, na przykład punktualności autobusów. W tej chwili te kursy będą takimi kursami „pod specjalnym nadzorem”, zdajemy sobie w końcu sprawę, że dla firm działających w systemie ciągłym dowóz pracowników na konkretną godzinę jest bardzo ważny. 


Z racji tego, że zmiany dotyczą rozkładu na dni robocze, faktycznie zaczną obowiązywać od 2 stycznia 2018 r.

Czytaj więcej