Czytasz: Rybnik: Duże zainteresowanie ekodotacjami

Rybnik: Duże zainteresowanie ekodotacjami

2 stycznia rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o dotacje na inwestycje służące ochronie powietrza oraz ochronie wód i powierzchni ziemi, które realizowane będą w tym roku.

Do tej pory do kancelarii urzędu miasta wpłynęło przeszło 630 wniosków, z czego ponad 500 zostało złożonych już w pierwszym dniu ich przyjmowania.

- Bardzo dziękuję za tak duże zainteresowanie oferowanymi przez miasto dotacjami – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera. - Skala zaplanowanych przez mieszkańców ekoinwestycji, którą widać po ilości złożonych wniosków, jest niezwykle budująca. Świadczy to niezbicie o trosce rybniczan o swoje najbliższe środowisko, a także o rosnącej świadomości udziału każdego z nas w poprawie jakości powietrza, którym oddychamy. To cieszy.

Warto pamiętać, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. W tej chwili pracownicy Wydziału Ekologii UM sprawdzają złożone przez mieszkańców dokumenty, pod kątem ich kompletności oraz zgodności z regulaminem dotacji. Zapisy znowelizowanego regulaminu nie pozwalają na uzupełnianie złożonych wniosków – niekompletność dokumentów skutkuje odrzuceniem całości podania.

Ze wstępnych szacunków, na podstawie ilości złożonych wniosków wynika, że zaplanowana na ten rok kwota 5 mln zł na ekodotacje została już wyczerpana. Przyjmowane aktualnie wnioski będą wpisywane na listę rezerwową.

O rozpatrzeniu wniosków z listy rezerwowej decydować będzie ewentualne zwiększenie w budżecie miasta środków finansowych na ten cel lub niewykorzystanie pełnej kwoty 5 mln zł przez wnioskodawców, z którymi w tym roku zawarte zostaną umowy dotacji.

Wysokość możliwej do uzyskania dotacji to 50% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Regulamin wskazuje jednak maksymalne kwoty – ich wysokość uzależniona jest od rodzaju inwestycji.

Czytaj więcej